KPMG: Hoofd juridische zaken steeds strategischer

21 december 2012 Consultancy.nl

De hoofd van juridische zaken, ook bekend als de General Counsel, wordt steeds vaker betrokken bij strategische en commerciële besluiten van ondernemingen. Bij 40% van de grote bedrijven maakt de General Counsel inmiddels deel uit van het bestuur. Dit blijkt uit internationaal onderzoek van KPMG naar de rol van de General Counsel bij ruim 300 bedrijven in ruim 30 landen.
 
Minder juridische problemen
Bijna 80% van de ondernemingen geeft aan dat de betrokkenheid van de General Counsel bij de commerciële besluitvorming leidt tot minder juridische geschillen en kwesties op het gebied van regelgeving. Als gevolg van zijn veranderde rol maakt de General Counsel bij bijna 40% van de onderzochte bedrijven inmiddels deel uit van het bestuur. Een ruime meerderheid van de General Counsels vindt dan ook dat het commerciële advies op dit moment net zo belangrijk is als het juridische advies.
 
"Vergeleken met vijf jaar geleden verschuift de rol van de General Counsel steeds meer van puur juridische naar meer strategische advisering", constateert Leonie de Hek van KPMG Advisory. De Hek: "Bijna 70% geeft dan ook aan dat zij vergeleken met vijf jaar geleden vaker worden betrokken bij strategische besluitvorming. Deze verschuiving weerspiegelt de veranderde opvatting van veel bedrijven over de rol die de General Counsel kan vervullen.
 
Extra toegevoegde waarde
Ondanks het feit dat de strategische inbreng van juridische zaken over de afgelopen jaren flink is gestegen, zien General Counsels nog altijd veel ruimte voor extra toegevoegde waarde. Bijna 80% geeft aan dat haar inbreng bij commerciële beslissingen de prestatie van de onderneming nog verder zou kunnen verbeteren en mogelijke risico’s zou kunnen verminderen.
 
Juridische zaken onder druk
Uit het onderzoek van het adviesbureau komt ook naar voren dat de investeringen in de juridische ondersteuning van ondernemingen onder druk staan. De Hek: "Als het om de juridische afdeling van bedrijven gaat, is in veel gevallen sprake van kostenreductie en het beperken van de externe uitgaven, terwijl de druk op dit soort afdelingen steeds groter wordt vanwege de omvang en de complexiteit van het werk. Het uiteindelijke gevolg hiervan kan zijn dat ervaren General Counsels gedwongen worden om zich bezig te houden met routineklussen, terwijl zij in principe bezig zouden moeten zijn met kennisontwikkeling, die de onderneming in staat stelt kostbare, toekomstige problemen te voorkomen".

Nieuws

Meer nieuws over