GT: Zelfoverschatte managers bedreigen integriteit

20 december 2012 Consultancy.nl

De meeste leidinggevenden en managers leiden aan een zekere mate van zelfoverschatting. Met als direct gevolg dat ze te weinig invulling geven aan hun voorbeeldfunctie. Volgens Grant Thornton brengt dit grote integriteitsrisico’s met zich mee, doordat leidinggevenden een sleutelrol vervullen in het voorkomen van frauduleus gedrag.
 
Op basis van onderzoek onder 500 werknemers van middelgrote organisaties concludeert het adviesbureau dat de ‘morele weerbaarheid’ van een organisatie direct afhankelijk is van het gedrag van leidinggevenden. Met name de toon die de leiding zet, de mate waarin managers doen wat zij zeggen en de mate waarin managers authentieke aandacht - begrip en waardering - hebben voor werknemers zijn van groot belang. In de praktijk zijn de resultaten teleurstellend. Zo zegt 58% van de werknemers dat leidinggevenden geen goed gevoel hebben voor wat de werknemer belangrijk vindt. Ook geven managers onvoldoende blijk van waardering bij goed functioneren (51%) en vertonen ze niet altijd het juiste voorbeeldgedrag (53%).
 
Peter Schimmel, partner bij Grant Thornton: “Werknemers hebben van nature de neiging zich te spiegelen aan het gedrag van leidinggevenden. Als de baas altijd te laat komt, knoeit met zijn kilometeradministratie of regels in het algemeen aan zijn laars lapt, dan wordt dat gedrag informeel tot norm verheven. Een leidinggevende kan dan niet meer gerechtvaardigd en geloofwaardig een ander op de formele norm aanspreken."
 
Zelfoverschatting
De Grant Thornton adviseur ziet zelfoverschatting als een van de oorzaken. “Bijna iedere leidinggevende, ongeacht de grootte van de organisatie, leidt aan een zekere mate van zelfoverschatting. Hij of zij is in veel hogere mate aangewezen op zelfreflectie dan de niet-leidinggevende. Zelfreflectie is verre van objectief en neemt vaak af naarmate de positie langer wordt bekleed. Fouten worden gebagatelliseerd en successen overdreven; enig narcisme is de gemiddelde leidinggevende niet vreemd. Je kwetsbaar opstellen is dan lastig. Toch vraagt de werkelijkheid om een leider die zich bewust is van zijn impact op de organisatie en interesse en waardering toont. Een leider die zich kwetsbaar durft op te stellen vraagt reflectie aan de werkvloer en handelt daarnaar. Succesvol integriteitsmanagement vergt dan ook een mensgerichte focus, waarbij leidinggevenden zich meer bewust worden van het belang van hun voorbeeldfunctie."

Nieuws

Meer nieuws over