GT: Leidinggevende ontneemt werknemers werkplezier

17 december 2012 Consultancy.nl

80% van werknemers gaat met plezier naar het werk. De tevredenheid van professionals ligt lager in de commerciële sector, onder andere ambtenaren en overige medewerkers actief in de non-profit sector hebben meer plezier in hun baan. Wanneer het voorkomt dat een medewerker geen plezier heeft in zijn/haar werk, dan is de kans erg groot dat het komt door ‘negatief’ gedrag van een leidinggevende. Dit blijkt uit een onderzoek van Grant Thornton naar integriteit en werkplezier onder 500 werknemers van middelgrote commerciële en non-profit organisaties.
 
Leidinggevenden ondermaats
Uit het onderzoek van het adviesbureau komt naar voren dat collega’s over elkaar roddelen (87%), collega’s zich ten onrechte ziek melden (70%) en collega’s elkaar lang niet altijd op ongewenst gedrag aanspreken (53%). Hoewel deze factoren voor verbetering vatbaar zijn, beïnvloeden ze het werkplezier nauwelijks. Het is juist de leidinggevende die van grote invloed is op het werkplezier van werknemers binnen organisaties, en daarmee is het volgens de respondenten ondermaats gesteld.
 
Leidinggevenden hebben geen goed gevoel voor wat de werknemer belangrijk vindt, zegt 58% van de werknemers. Ook geven ze onvoldoende blijk van waardering bij goed functioneren (51%) en vertonen ze niet altijd het juiste voorbeeldgedrag (53%).
 
Uitkomsten zorgelijk
Volgens Peter Schimmel, partner bij Grant Thornton, zijn de uitkomsten van de studie zorgelijk, met name op het gebied van integriteitsbeheersing. "Deze studie bevestigt de relatie tussen de rol van de leidinggevende en het werkplezier van de werknemer, en signaleert ook dat de kwaliteit van die rol ondermaats is. Juist het gedrag van de leiding vervult in de integriteitsbeheersing een sleutelrol. Werknemers hebben van nature de neiging zich te spiegelen aan het gedrag van leidinggevenden. Als de baas altijd te laat komt, knoeit met zijn kilometeradministratie of regels in het algemeen aan zijn laars lapt, dan wordt dat gedrag informeel tot norm verheven. Een leidinggevende kan dan niet meer gerechtvaardigd en geloofwaardig een ander op de formele norm aanspreken."
 
De Grant Thornton adviseur adviseert leidinggevenden om bewust te zijn van hun impact op de organisatie en interesse en waardering te tonen in hun medewerkers. Ook is het van belang dat ze aan ‘objectieve zelfreflectie’ doen. 

Nieuws

Meer nieuws over