Vrouwen durven minder snel van baan te wisselen

13 december 2012 Consultancy.nl

Door de huidige economische crisis durft 42% van de Nederlanders niet van baan te veranderen. Opvallend is dat verhoudingsgewijs vrouwen minder snel van baan durven te veranderen dan mannen. Van de mannen geeft 38% aan door de crisis niet van baan te durven wisselen, bij vrouwen is dat 45%. Dit blijkt uit ‘Het Nationale Werkonderzoek 2012’ uitgevoerd door analistenbureau Intelligence Group.
 
Latent werkzoekenden
Ook de latente doelgroep is moeilijk in beweging te krijgen op de arbeidsmarkt: 56% geeft aan niet van baan te durven wisselen. Een latente baanzoeker is iemand die niet actief zoekt naar een nieuwe baan, maar de arbeidsmarkt wel goed in de gaten houdt. Voor veel werkgevers is dit een interessante groep op de arbeidsmarkt aangezien 45 procent van de (potentiële) Nederlandse Beroepsbevolking onderdeel uitmaakt van de latente groep (Arbeidsmarkt Gedragsonderzoek, 2012).
 
Hoogopgeleiden minder gevoelig voor de crisis
Daarnaast blijkt dat hoogopgeleiden (zowel jong als oud) opvallend vaker van baan durven te wisselen dan laagopgeleiden. Een verklaring hiervoor kan zijn dat de vraag naar hoogopgeleiden op de arbeidsmarkt blijft toenemen (RWI, 2011). In tegenstelling tot lageropgeleiden, is er nog steeds een tekort aan hoogopgeleiden. Deze groep lijkt zich bewust van haar positie op de arbeidsmarkt en weet dat zelfs in tijden van crisis ze nog steeds zeer gewild is.
 
Meer sollicitaties maar lagere kwaliteit
Volgens Intelligence Group is het werven van talenten in crisistijden extra moeilijk. Arbeidsmarktonderzoeker Martin Hendriks licht toe: "Veel recruiters merken dat door de crisis het aantal sollicitaties velen malen hoger is dan een aantal jaren terug. De kwaliteit van de sollicitaties is echter lager. Dat de latente talenten niet in beweging komen op de arbeidsmarkt en de crisis als barrière zien kan hiervoor een goede verklaring zijn”.

Nieuws

Meer nieuws over