KplusV verzorgt presentatie op Windesheim symposium

10 december 2012 Consultancy.nl

Op donderdag 13 december 2012 organiseert het kenniscentrum Technologie van HBO-instelling Windesheim een symposium over clusterpolitiek en regionale samenwerking. Joris Kok, adviseur van KplusV, zal tijdens het symposium een presentatie verzorgen over hoe publiekprivate samenwerking georganiseerd kan worden in clusters.
 
KplusV Organisatieadvies is in de afgelopen jaren betrokken geweest bij de opzet en uitvoering van meer dan 20 regionale innovatieclusters verspreid over Nederland.
 
Economische en innovatieve clusters
In de huidige economie spelen kennis en innovatie een sleutelrol. De overheid probeert dan ook de vorming van innovatieve clusters, samen met het bedrijfsleven en kennisinstellingen, te bevorderen. Door nauwe samenwerkingsverbanden kunnen ondernemers samen met de overheid en onderwijs- en onderzoeksinstellingen waarde toevoegen aan een keten van bedrijfsactiviteiten. Het symposium richt zich op economische en innovatieve clusters in de regio Zwolle. De regio Zwolle hanteert clusterpolitiek onder andere voor het Health-cluster en het Kunststoffen-cluster, zoals bijvoorbeeld voor het Skillslab en het Polymer Science Park.
 
KplusV presentatie
In zijn presentatie “Kansrijk investeren in regionale clusters” zal Joris Kok ingaan op hoe publiekprivate samenwerking kan worden georganiseerd en wat randvoorwaarden zijn voor een succesvol cluster. Dit doet hij aan de hand van diverse voorbeelden van innovatieclusters en belangrijkste succes- en faalfactoren.

Nieuws

Meer nieuws over