Mercer: Beroepsbevolking krimpt fors door vergrijzing

04 december 2012 Consultancy.nl

Het aantal gepensioneerden neemt wereldwijd sterk toe. Dit geldt ook voor Nederland, dat op een gedeelde tweede plaats staat als het gaat om de toename van het aantal ‘pensionado’s’. Doordat de beroepsvolking daalt krijgen landen de komende jaren te maken met een grote financiële last. Dat blijkt uit een analyse van Mercer naar de pensioendruk als gevolg van vergrijzing.
 
Uit het onderzoek van het HR adviesbureau blijkt dat de groep van 15 tot en met 64 jaar tot 2020 over de hele wereld kleiner wordt. Het percentage gepensioneerden van de totale Nederlandse bevolking stijgt van 16% in 2012 naar 20% in 2020. Deze toename zet Nederland wereldwijd op een gedeelde tweede plaats. Hong Kong en Singapore staan met een stijging van 5% op een gedeelde eerste plaats. In de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland gaat het om een toename van 2%.
 
Mercer - Aantal Pensionados
 
Marc Heemskerk, Retirement Principal bij Mercer: “Achter de kleine percentages gaan heuse aardverschuivingen schuil in de bevolkingssamenstelling van landen. We hebben het over honderden miljoenen werknemers of pensioengerechtigden in 8 jaar tijd. Dat heeft enorme gevolgen voor oudedagsvoorzieningen die door overheden worden gefinancierd”.
 
Nederland ontloopt zwaarste financiële klappen
Ondanks de sterke stijging van de vergrijzing ontloopt Nederland de zwaarste financiële klappen: “De impact voor het Nederlandse pensioensysteem is kleiner dan elders, doordat wij kapitaaldekking hebben. Langer werken en een lager inkomensniveau lijkt noodzakelijk, tenzij de arbeidsproductiviteit zodanig stijgt dat we ons kunnen permitteren om veel ouderen te verzorgen” vervolgt de Mercer adviseur.
 
Werkgever neemt rol van overheid over
In reactie op hun ouder wordende bevolking, hebben veel landen de verplichte pensioenbijdrage van hun burgers vergroot, de pensioenleeftijd verhoogd en gekort op uitkeringen. Tegelijkertijd worden werkgevers geacht het gat in gezondheids- en pensioensvoorzieningen op te vullen. Heemskerk: “De internationale trend dat werkgevers de rol van de overheid overnemen komt langzaam op gang. We krijgen met name in opkomende markten steeds meer vragen van werkgevers om pensioenen (opnieuw) in te richten. Nu gaat het nog om grote bedrijven en multinationals, maar dat komt doordat zij meer capaciteit hebben om op dit soort trends in te springen. Kleinere bedrijven volgen straks ook – ze hebben geen keus. Voor Nederland zien we deze trend nauwelijks overigens. De werkgevers hebben hier via hun toezegging in de omvangrijke tweede pijler altijd al een belangrijk aandeel. Nederland heeft hiermee een voortrekkersrol”.

Nieuws

Meer nieuws over