EY: Bedrijfsmodel van FMCG bedrijven veroudert snel

03 december 2012 Consultancy.nl

FMCG bedrijven kunnen niet lang meer teren op hun huidige bedrijfsmodel. “De markt verandert in hoog tempo en oude manieren om waarde te creëren voldoen niet langer” waarschuwt Ernst & Young. Met als gevolg dat bijna 75% van de FMCG bedrijven hun bedrijfsmodel moeten aanpassen om de huidige marges te behouden. Dit blijkt uit het rapport ‘Disrupt or be disrupted’, een wereldwijd onderzoek onder 285 executives van fabrikanten van consumentenprodukten.
 
Herschik de waardeketen
Onder invloed van toenemende complexiteit en stijgende kosten staan FMCG bedrijven onder druk om op zoek te gaan naar nieuwe productie-, marketing- en verkoopmethoden. De stijgende wereldvraag naar grondstoffen drijft de kosten op, terwijl het overal in de waardeketen steeds complexer en kostbaarder wordt om aan de behoeften van de klanten te voldoen. “Bedrijven dienen dan ook een waardeketen op te zetten en te managen die in deze omgeving voldoet en veerkrachtig genoeg is om schokken op te vangen” aldus Marc Cosaert, Partner bij Ernst & Young.
 
Anders denken
Meer dan de helft van de bedrijven  stelt dat sociale media de relatie heeft veranderd, waarbij 28% aangeeft moeite te hebben methet bereiken van de consument. “Traditionele marketingkanalen zijn nog wel van belang, maar zij boeten aan kracht in. Bedrijven in consumentenproducten moeten dus anders gaan denken” vervolgt de E&Y adviseur.
 
Knelpunten voor succesvolle uitvoering
Bedrijven zien verschillende knelpunten in de transitie naar een nieuw bedrijfsmodel. Belangrijkst knelpunt is het vinden van het juiste talent. Slechts 20% van de respondenten geeft aan dat de eigen onderneming zeer goed in staat is om nieuw talent aan te trekken. Veel bedrijven hebben te maken met een tekort aan vaardigheden juist waar ze die het hardst nodig hebben zoals op de snelgroeiende markten.

Nieuws

Meer nieuws over