KplusV helpt gemeenten met besparing afvalverwerking

14 juli 2011 Consultancy.nl

Twee jaar geleden adviseerde KplusV Organisatieadvies zes gemeenten (Katwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout, Hillegom, Lisse en Teylingen) om meer samen te werken op het gebied van afvalverwerking. Het adviesbureau concludeerde destijds dat er voordeel te behalen was als de gemeenten hun (gft)afval gezamenlijk zouden aanbieden voor verwerking. De gemeenten volgden het advies op en inmiddels blijkt dat de nieuwe strategie zijn vruchten duidelijk afwerpt: de verwerking van het gft-afval is in de afgelopen jaren duurzamer en 30% goedkoper geworden.
 
Na een assessment van de ‘benefits’ door de gemeenten binnen het VuilAfvoerBedrijf Duin- en Bollenstreek (VAB) komt naar voren dat het nieuwe afvalcontract en de samenwerking een kostenbesparing van 30% heeft opgeleverd. Bovendien wordt het gft-afval veel duurzamer verwerkt. Voorheen werd er alleen compost van gemaakt, inmiddels wordt er naast compost, ook (door vergisting) biogas van gemaakt. VAB-bestuursvoorzitter Leo van der Zon: “Zulke resultaten bereik je als gemeente in je eentje niet. Wel als je samen een vuist maakt. Dan kun je eisen stellen”.
 
Dankzij de goede resultaten hebben de gemeenten KplusV gevraagd om vervolgonderzoek te doen naar mogelijke samenwerkingsverbanden op andere gebieden. Volgens Van der Zon zijn er nog voldoende kansen: “Het zal vooral gaan over de buitenruimte. Een voorbeeld? Neem iets simpels: het onderhoud van prullenbakken en banken. Dat moet overal gebeuren. Eigenlijk kun je denken aan alle zaken waar je met schaalgrootte en efficiency een slag kunt maken”. Andere mogelijke voorbeelden zijn o.a. de inzameling van kunststof, papier, hout en het schouwen van watergangen.

Nieuws

Meer nieuws over