KplusV: Tips voor invoering Wet werken naar vermogen

28 juni 2011 Consultancy.nl

De Wet werken naar vermogen dwingt gemeenten tot het maken van strategische keuzes én tot herstructurering van de organisatie van SW-bedrijven. In het rapport ‘Inspelen op de Wet werken naar vermogen’ geeft KplusV Organisatieadvies vijf tips aan gemeenten en SW-bedrijven om de invoering van WWNV in goede banen te leiden.
 
Stap 1: Ken elkaars situatie
Onbekend maakt soms onbemind. Een goede kennis van het SW-bedrijf bij de gemeente en vice versa is een noodzakelijke eerste stap om tot een gezamenlijke strategievorming te komen.

Stap 2: Creëer helderheid over de financiële uitgangssituatie en stel scenario’s op
Belangrijk voor SW-bedrijf en gemeente is om transparantie te krijgen over de financiële situatie in 2011, de vooruitzichten voor de komende jaren en de reservepositie.

Stap 3: Voer gezamenlijk het strategische gesprek
In veel situaties zal het strategische gesprek gevoerd moeten worden met in ieder geval de portefeuillehouder Sociale Zaken, management Sociale Zaken van alle deelnemende gemeenten en de SW-directie. Afhankelijk van de gemeentelijke organisatie zullen ook andere belanghebbenden hierbij betrokken moeten worden (Maatschappelijke Ontwikkeling, Welzijn, Financiën).

Stap 4: Ontwikkel in onderling overleg het organisatiemodel voor het toekomstige SW-bedrijf
De  producten/diensten voor de verschillende doelgroepen zoals ‘beschut werken’ of ‘loonwaarde’ kennen wezenlijk verschillende marktkarakteristieken en financiële risico’s. Het is goed denkbaar dat het toekomstige organisatiemodel fundamenteel moet wijzigen om de nieuwe (doel)groepen te kunnen bedienen. Dit heeft dusdanig verregaande consequenties dat het organisatiemodel in onderling overleg moet worden ontwikkeld.

Stap 5: Denk als opdrachtnemer mee met de gemeente over het ontwikkelen van een stimulerend sturingssysteem
Bij het ontwikkelen van de financiële sturing zal de gemeente als opdrachtgever een leidende rol vervullen. Wij beschouwen het als een gezamenlijk belang van opdrachtgever en opdrachtnemer om een werkend financieel systeem te creëren.
 
“Als de gemeenten en het SW-bedrijf deze vijf stappen doorlopen hebben, ontstaat helderheid over het gewenste toekomstige SW-bedrijf en de wijze waarop het huidige SW-bedrijf geherstructureerd moet worden” aldus Robert Capel, senior organisatieadviseur van KplusV.

Nieuws