KplusV ingehuurd door Rekenkamercommissie van Zeist

10 maart 2010 Consultancy.nl

De Rekenkamercommissie van de gemeente Zeist heeft Kplus Organisatieadvies ingehuurd om de kaderstellende rol van de gemeenteraad in grote projecten te onderzoeken. De Rekenkamercommissie heeft gekozen voor een onafhankelijk onderzoek van het adviesbureau doordat er signalen zijn dat de raad hierin flink tekort schiet.
 
Het Amsterdamse adviesbureau KplusV verwacht het eindrapport in het najaar van 2010 te hebben afgerond.
 
Grote projecten
In de gemeente Zeist worden veel grote projecten uitgevoerd zoals de (her)inrichting van Kerckebosch, Vogelwijk, en Het Rond 4e kwadrant, de totstandkoming van de Structuurvisie Zeist 2020 en de invoering van de Wmo. Bij al deze projecten stelt de raad kaders. In veel onderzoeken constateert de Rekenkamercommissie van Zeist dat de raad tekort schiet in zijn kaderstellende rol. Ook in besprekingen geven raadsleden regelmatig aan dat raadskaders onduidelijk, multi-interpretabel of vaag zijn, kaders soms gaandeweg uit beeld raken of er van wordt afgeweken.
 
In het onderzoek gaat KplusV inzicht geven in hoe grote projecten worden opgezet en uitgevoerd in relatie tot de daarvoor gestelde kaders. Daarnaast wordt de samenwerking tussen raad, college en het ambtelijke apparaat in kaart gebracht. In het onderzoek worden interviews afgenomen, beleidsdocumenten geanalyseerd en casestudies uitgevoerd.

Nieuws