KplusV wint raamcontract bij provincie Noord Holland

07 november 2011 Consultancy.nl

KplusV Organisatieadvies heeft in een consortium met Grontmij, ERAC en Companen twee nieuwe raamcontracten verworven bij de provincie Noord-Holland. De waarde van de raamcontracten wordt geschat op circa €10 miljoen per jaar. De raamcontracten hebben een looptijd van 2 jaar, met een verlengingsmogelijkheid van nog eens 2 jaar.
 
Nieuwe raamcontracten
In het voorjaar van dit jaar is de provincie Noord-Holland een aanbestedingsprocedure gestart voor een tweetal nieuwe raamcontracten bij de Directie Beleid. De aanbesteding was opgesplitst in twee percelen, te weten maatschappelijke vraagstukken (perceel 1) en ruimtelijke vraagstukken (perceel 2). Ieder van de percelen werd gegund aan 5 consortia en in beide gevallen werd geselecteerd op kwaliteit.
 
Het consortium met KplusV Organisatieadvies werd gekozen voor beide raamcontracten.
 
Perceel 1
Perceel 1 bestaat ondermeer uit vraagstukken op het gebied van openbaar bestuur, cultuur, jeugdzorg, welzijn & economie en landbouw. De waarde van de raamcontract voor perceel 1 wordt door de provincie geschat op €1 miljoen per jaar. Penvoerder voor dit perceel is KplusV.
 
Perceel 2
Perceel 2 kent thema’s als bereikbaarheid, cultuur & ruimte, ruimtelijke inrichting, wonen, economie & landbouw, natuur & landschap, gebiedsontwikkeling & grond, milieu en water. De waarde van de raamcontract voor perceel 2 wordt geschat op €10 miljoen per jaar. Penvoerder voor dit perceel is Grontmij.

Nieuws