Conclusion ontzorgt Zuyd Hogeschool op MuleSoft-gebied

27 september 2023 Consultancy.nl 4 min. leestijd

Voor het beheren en doorontwikkelen van zijn integratielandschap maakt Zuyd Hogeschool gebruik van het MuleSoft-platform. Conclusion Accelerate! mag zich al jaren partner noemen van het MuleSoft-team.

Met 14.000 studenten, circa 50 bachelor-, master- en associate degree-opleidingen, 12 vestigingen in 3 steden en ruim 30 lectoraten is Zuyd Hogeschool een van de grotere hogeronderwijsinstellingen van ons land. Zuyd Hogeschool is vooral actief in Limburg en de Euregio Maas-Rijn.

Het in toenemende mate omarmen van datagedreven werken is een van de strategische pijlers van de onderwijsinstelling. Hiervoor is een datafundament en een integratielaag van essentieel belang. Dit is waar MuleSoft om de hoek komt kijken – de software brengt data van verschillende bronnen samen tot één samenhangend geheel.

Conclusion ontzorgt Zuyd Hogeschool op MuleSoft-gebied

Binnen Zuyd Hogeschool is enkele jaren terug de volledige architectuur van data-integratie opgezet. Koppelingen tussen afdelingen die voorheen handmatig werden gedaan zijn tegenwoordig geautomatiseerd.

Doorlopend wordt gewerkt aan verbetering van de omgeving. “Onze afdelingen zitten natuurlijk niet stil, dus bekijken we samen met Conclusion Accelerate! welke vervolgvraagstukken er spelen”, zegt integratie-architect Dorre Breuers over de samenwerking.

“Dat begon met een inventarisatieronde, specifiek voor het MuleSoft-platform. Wat staat er, wat doet het systeem en waar willen we naartoe? Samen zijn we gaan kijken hoe we onze omgeving verder kunnen optimaliseren en robuuster kunnen maken. Projecten die niet konden wachten, werden zijdelings opgepakt.”

“Om de kwaliteit hoog te houden en door te kunnen ontwikkelen, hebben we de expertise van Conclusion Accelerate! nodig”, vertelt Breuers. “We hebben de MuleSoft-expertise niet binnen ons eigen team. Conclusion Accelerate! beschikt over de juiste MuleSoft-certificeringen en ze delen hun kennis over data-integratie met onze mensen. Zij zijn daarnaast een betrouwbare en bereikbare sparringpartner.”

Kenmerkend voor de aanpak van Conclusion Accelerate! is de inzet van zogeheten flexteams. Dit zijn teams die op maat en flexibel samengesteld kunnen worden. “Het team beweegt mee met de vraag en zorgt voor kwaliteit en snelheid”, legt Breuers uit.

Korte lijnen en het vierogenprincipe

Wat Breuers ook aanspreekt zijn de korte lijnen met Conclusion Accelerate!. “Wekelijks bespreken we de voortgang met het development-team.” Vragen die dan op tafel liggen: “Wat speelt er, waar staan we en wat gaat er in de toekomst spelen?”

“Het team vanuit Conclusion Accelerate! bestaat uit een mooie mix van competenties en ervaring.”

En eens per maand zit Breuers samen met Jaap Enderman, Servicemanager van Conclusion Accelerate!. “Dan gaan we dieper in op de projecten en offertes.”

Wat er aan nieuwe projecten wordt opgepakt, beslist Breuers samen met de data-integratiespecialisten van Conclusion Accelerate!. “Ik doe het voorwerk en haal de wensen van de interne klanten binnen Zuyd Hogeschool op. Daarna spar ik met de integratiespecialisten over de technische kant. Dat vierogenprincipe is van wezenlijk belang, zodat ik me als architect niet blindstaar.”

Een van die integratiespecialisten is Lisa van Rijn, die binnenkwam bij Conclusion Accelerate! via het IT-traineeship en kon doorgroeien in haar rol bij Zuyd Hogeschool. “Dat sluit mooi aan bij ons gedachtegoed, wij leiden ook studenten op in de arbeidsmarkt”, deelt Breuers. “Het team vanuit Conclusion Accelerate! bestaat uit een mooie mix van competenties en ervaring.”

Azure DevOps

Een belangrijk project dat Breuers de afgelopen maanden in samenwerking met Conclusion Accelerate! heeft gedraaid, is de migratie naar Azure DevOps om de flow van lokaal ontwikkelen naar deployment beter te sturen (CI/CD). “Daarnaast zijn we gestart met het krijgen van meer inzicht in onze omgeving door middel van logging in de Microsoft Service Bus-Elastic.”

“Conclusion Accelerate! is hierin echt de partner waarop we kunnen leunen, met de resources om bij te kunnen schakelen wanneer nodig”, besluit Breuers.