De rol van een cultuuromslag bij succesvolle agile-transformaties

19 juli 2023 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

In een bedrijfslandschap dat voortdurend verandert, vormt wendbaarheid (of agility) de sleutel om te kunnen gedijen, zo niet te overleven. Hoewel de voordelen van agile al door tientallen onderzoeken en cases zijn bewezen, weten vele organisaties de voordelen van agile in de praktijk niet te verzilveren. Volgens John Warnas, een ervaren Scrum Master werkzaam bij Brunel, komt dat doordat zij niet de benodigde cultuuromslag maken.

Steeds meer organisaties zien de waarde in van wendbaarheid en zetten in op de transformatie naar agile werken, maar niet zelden mislukken deze agile-implementatietrajecten. Warnas wijt het aan een onderschatting van wat er allemaal komt kijken bij het volledig omarmen van agile.

“Transformaties gaan verder dan het simpelweg implementeren van nieuwe tools en processen”, geeft hij aan. “Het gaat om het veranderen van de manier waarop mensen denken, samenwerken en beslissingen nemen. Het vraagt om een mentaliteitsverandering op alle niveaus van de organisatie, van het management tot de teamleden.”

John Warnas, Scrum Master, Brunel

In zijn werk als Scrum Master ziet hij maar al te vaak dat organisaties het belang van deze cultuuromslag onvoldoende inzien. “Ze richten zich voornamelijk op de implementaties van de tools en processen, en minder op het people-aspect.”

Een van de meest voorkomende fouten bij transformaties is het blindelings overnemen van raamwerken zonder de nodige aanpassingen aan de organisatiecultuur. “Dit resulteert vaak in een kloof tussen de nieuwe werkwijze en de heersende normen en waarden binnen de organisatie”, stelt Warnas. “Teams kunnen vastlopen in conflicten tussen de oude en nieuwe manier van werken, waardoor de effectiviteit van agile wordt ondermijnd.”

Tijd, geduld en consistentie

Warnas ziet ook dat veel organisaties te veel bezig zijn met het boeken van snelle resultaten. “Cultuuromslag vereist nou eenmaal tijd, geduld en consistentie. Daarnaast: het is geen eenmalig project, maar een continu proces.”

“Organisaties moeten investeren in het creëren van een cultuur die openstaat voor verandering, experimenten en leren. Dit kan betekenen dat bestaande hiërarchieën en structuren moeten worden herzien, dat er ruimte moet worden geboden voor zelforganisatie en dat er een cultuur van transparantie en open communicatie moet worden gecreëerd.”

Om zover te komen dienen leidinggevenden en agile-trekkers verschillende stappen te zetten. “Het betrekken van alle belanghebbenden bij de transformatie, het aanbieden van training en coaching en het erkennen en belonen van agile gedrag en prestaties zijn essentiële stappen in dit proces”, benadrukt Warnas.

Vanuit zijn kennis en ervaring adviseert Warnas organisaties die op het punt staan om een agile-transformatie te starten om hier vooraf goed over na te denken: “Voordat een organisatie zich onderdompelt in een agile-transformatie moet ze zich afvragen: zijn we klaar om onze cultuur te veranderen? Zijn we bereid om de bestaande normen en waarden ter discussie te stellen? Alleen als het antwoord op deze vragen positief is, kunnen organisaties succesvolle agile-transformaties bereiken.”