APPM helpt EnergyBoard met strategie en projecten

06 juni 2012 Consultancy.nl

De provincie Noord-Holland heeft APPM Management Consultants ingehuurd om te ondersteunen bij de totstandkoming van de EnergyBoard Noord-Holland. Het adviesbureau uit Hoofddorp gaat de strategische uitvoeringsagenda van de Energy Board begeleiden en de communicatiestrategie definiëren. Daarnaast zal APPM diverse evenementen en projecten ondersteunen met de uitvoering.

De strategische uitvoeringsagenda van de Energy Board Noord-Holland wordt op 20 juni gepresenteerd.

EnergyBoard
De EnergyBoard zet zich in om ontwikkelingen op gebied van duurzame energie in de regio te versnellen en is een innovatieve alliantie van bedrijfsleven, overheid, onderzoeksen onderwijsinstellingen. Doelstelling is het versterken van de regionale economie. Er worden concrete acties opgepakt rond de thema’s wind op zee, biomassavergassing, duurzaam gebouwde omgeving, innovatie en arbeidsmarkt en onderwijs.

Nieuws

Meer nieuws over