Mercer: HR strategisch betrekken in overnameproces

17 september 2012 Consultancy.nl

Doordat fuserende bedrijven zich onvoldoende verdiepen in cultuur en leiderschap, boeken ze veel minder resultaat dan zou kunnen. Onnodige lange integratietrajecten verdampen de ‘benefits’ uit de business case, zoals kostenbesparingen en overige synergievoordelen. Dit constateert Mandy Schreuder, Mergers & Acquisition (M&A) consultant bij Mercer.
 
Due diligence
'Bij overnames wordt voornamelijk gefocust op financiële aspecten. Aangezien cultuur niet mee te nemen is in de prijs, wordt dit veelal over het hoofd gezien. Als de twee organisaties bij nader inzien helemaal niet met elkaar matchen, is er een duur probleem op te lossen', stelt Schreuder. Door al tijdens de due diligence ook de cultuur te analyseren, kunnen de organisaties gedurende het overnameproces werken aan een volledig integratie- en communicatieplan. Uit eerder onderzoek van Hay Group blijkt dat ruim 75% van bedrijven moeite hebben met het uitvoeren van een due diligence op het menselijke kapitaal, waaronder een management- of cultural due diligence.
 
HR eerder betrekken in overnameproces
Volgens Schreuder is de rol van HR tijdens een overnameproces belangrijker dan vaak wordt gedacht. 'HR kan een belangrijke rol in het deal proces innemen, door topmanagement vanaf een vroeg stadium te helpen het onderwerp cultuur op de kaart te zetten en door duidelijk georganiseerd en voorbereid te zijn op integratie vraagstukken die volgen'. Wel is het van belang dat HR nog proactiever haar positie op de M&A agenda inneemt: ‘HR moet ervoor zorgen dat zij eerder in een strategische rol betrokken wordt bij het tot standkomen van de overname, in plaats van alleen tijdens de integratiefase’ vindt de Mercer adviseur.
 
Volgens Schreuder moeten HR directeuren van Nederlandse bedrijven een voorbeeld nemen aan hun vakbroeders in de VS. 'Daar is sinds de crisis de rol van HR bij overnames sterk geprofessionaliseerd en zit de HR-manager aan tafel tijdens het maken van de deal. Cultuur is daar een onderwerp dat vanaf due diligence fase serieus bestudeerd wordt'.

Nieuws

Meer nieuws over