Deloitte: Omzet grote supermarkten blijft stijgen

12 september 2012 Consultancy.nl

Grote supermarkten presteren goed tijdens de crisis, kleine supermarkten daarentegen hebben het moeilijk. In 2011 boekten grote supermarkten een gemiddelde omzettoename van 3,7%, de kleine supers werden geconfronteerd met een omzetdaling van gemiddeld 1,2%. Dit blijkt uit de jaarlijkse Bedrijfsvergelijking Levensmiddelendetailhandel van Deloitte.
 
Ook in 2011 bleek de gemiddelde nettowinst in sterke relatie te staan tot de weekomzet van de in Nederland gevestigde supermarkten. Detaillisten met een weekomzet van €75.000 of minder zagen hun nettowinst dalen, terwijl bij de overige detaillisten de gemiddelde nettowinst wel een stijgende lijn liet zien.
 
Zie ook het bericht ‘Online is belangrijke trend supermarktbranche
 
Volgens Paul Op Heij, partner bij Deloitte, zien de detaillisten van grote supermarkten hun resultaat door verschillende ontwikkelingen stijgen; “De supermarkten spinnen garen bij het feit dat de consument bespaart op het eten buiten de deur en het afhalen van eten. Daarnaast weten de supermarkten door de steeds ruimere openingstijden en door een consequente kostenbeheersing zich krachtig tegen de crisis te verweren.” Anderzijds vormen de personeelskosten de grootste kostenpost. “Er is sprake van een stagnerende arbeidsproductiviteit en een vrijwel gelijkblijvend kostprijsuurloon. Veranderende wetgeving en aanpassingen in de cao voor supermarktpersoneel belemmeren de mogelijkheden om ook hier besparingen door te voeren ” vervolgt Paul Op Heij.
 
Uit het onderzoek blijkt ook dat het overgrote deel van alle respondenten (40,5%) een toename van de nettowinst verwacht in de komende jaren.
 
Minder zelfstandige supermarketen
De Deloitte adviseurs constateren in het rapport ook een enorme daling in het aantal zelfstandige supermarkten. “Het aantal supermarkten in handen van zelfstandige ondernemers neemt echter ieder jaar gestaag af. Eind 2011 waren er weer 43 supermarkten minder dan een jaar daarvoor. Van de ruim 6.000 supermarkten in 1990 in handen van zelfstandigen zijn er in 2011 nog geen 2.000 meer over”, aldus Paul Op Heij.

Nieuws

Meer nieuws over