Wat maakt een goede management consultant?

11 september 2012 Consultancy.nl

Binnen de consultancywereld wordt er veel waarde gehecht aan goede consultants. Maar wat maakt een consultant goed?

Tripple ladder concept
Veel consultancykantoren ontwikkelen de competenties van een consultant door het ‘tripple ladder’ concept te hanteren. Dit wil zeggen dat een consultant zich dient te ontwikkelen op een drietal vlakken: namelijk de management ladder, de professionele ladder en de commerciële ladder. Hierdoor kan er als het ware een T-profiel ontstaan wanneer een consultant zijn of haar competenties dusdanig ontwikkelt tot een uitzonderlijk niveau m.b.t. een bepaalde ladder. Dit kan zijn door bijv. een expert/goeroe te zijn op een bepaald vakgebied of uitzonderlijke commerciële vaardigheden te hebben waardoor veel opdrachten door hem of haar uitgevoerd worden.

Verschillen per adviesbureau
De exacte invulling van het concept verschilt per consultancykantoor. Bijvoorbeeld op de sales vs delivery as. Zo worden bij de meeste consultancykantoren alle consultants vanaf een bepaalde rang – normaliter de ‘Manager’ rang – verantwoordelijk gemaakt voor business development en sales. Bij een aantal consultancykantoren wordt sales juist geconcentreerd bij ‘Account Manager’ rollen, waardoor commerciële competenties relatief minder belangrijk zijn voor consultants. Ook worden competenties per ladder anders gedefinieerd – zo behoren leiderschapsvaardigheden tot het curriculum van zo goed als alle consultancykantoren maar verschilt de inhoudelijke invulling daarvan. Met andere woorden, een goede consultant zal doorgaans per consultancykantoor anders gedefinieerd worden.

Welke competenties?
Onlangs is er een groot onderzoek verricht onder consultants om inzichtelijk te maken welke competenties belangrijk worden geacht tijdens consultancyprojecten. Hieruit blijkt dat onder andere het observatievermogen van een consultant, of het creëren van vertrouwen bij de klant van belang is. Wat echter nog niet uitvoerig is onderzocht is de relatie tussen competenties en het succes van een consultancyproject.

Bart Albers, consultant bij Novius en PhD student, gaat onafhankelijk onderzoek doen naar welke competenties echt bijdragen aan het resultaat van een consultancyproject. Dit geeft vervolgens antwoord op de vraag welke competenties een goede consultant dient te bezitten. Albers heeft de ambitie om 100 diverse consultancyprojecten, waaronder advies-, verander- en implementatieprojecten, te analyseren. Zijn promotieonderzoek wordt gesteund door de ROA (Raad van Organisatie-Adviesbureaus) en de Ooa (Orde van Organisatie-Adviseurs). Supervisors zijn professoren Léon de Caluwé en Jac Geurts. Ook Consultancy.nl steunt Albers door zijn onderzoek onder de aandacht te brengen onder consultants en klanten. Daarnaast zullen we na afronding van het onderzoek ook samen met Albers de belangrijkste bevindingen naar buiten brengen.

Nieuws

Meer nieuws over