BMC: Woonwagenkamp criminelen harder aanpakken

04 september 2012 Consultancy.nl

In Nederland zijn er in totaal zo’n 8.300 woonwagenstandplaatsen, verdeeld over 1.150 woonwagencentra in ongeveer 370 gemeenten. Op nogal wat woonwagencentra gaat het goed met de bewoners. Maar zo zijn er ook vele woonwagencentra waar de situatie “problematisch is”. Gemeenten doen niet wat van hun wordt verwacht en geven bewoners de ruimte om “ongestoord hun gang te gaan”, blijkt uit onderzoek van adviesbureau BMC in opdracht van de de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Volgens de onderzoekers is het belangrijk dat de overheid de situatie aanpakt - woonwagenbewoners moeten net zo worden aangepakt als mensen uit andere bevolkingsgroepen. Zware criminelen moeten juist harder worden aangepakt.

Brabant koploper
De provincie Brabant is met meer dan 1.500 woonwagenstandplaatsen en woonwagencentra koploper in Nederland, terwijl Groningen het minste aantal 'kampen' huisvest. Een overzicht van het aantal woonwagenplaatsen per provincie:
Negatief imago van woonwagenkampen
Het negatieve imago van woonwagenbewoners is volgens de onderzoekers gedeeltelijk terecht. Zo baart het hoge aantal uitkeringen de onderzoekers zorgen: “Het hebben van een uitkering wordt door de woonwagenbewoners niet altijd als tijdelijk gezien. Men is gewend aan een stabiel laag inkomen en lijkt daar tevreden mee”. Ook kampen verschillende kampen met hoge criminaliteit: “om ongestoord illegale activiteiten uit te kunnen voeren, is het aantrekkelijk om gevestigd te zijn in een woonwagencentrum”.
 
In plaats van de problemen aan te pakken zijn er gemeenten die ‘weg kijken’. Dit heeft te maken met de ingewikkeldheid van de problemen, de kosten, gebrek aan kennis en contacten, angst en ook wel de geringe omvang van de groep waarom het gaat.
 
Gemeente in rol van regisseur
De adviseurs stellen in het rapport vast dat veel gemeenten, naar schatting 70%, de communicatie met de kampen hebben uitbesteed aan derden. Dat heeft de kloof tussen gemeentebestuur en kamp verder vergroot. De consultants benadrukken dat gemeenten echter verantwoordelijk zijn en moeten blijven voor een integrale en multidisciplinaire aanpak op de woonwagencentra. Het gaat hier niet alleen om repressie van criminaliteit, maar om een multidisciplinaire aanpak op alle levensgebieden: werk, scholing, financiën, opvoedingsondersteuning, et cetera. “De gemeenten moeten de regie voeren over de diverse professionals” aldus BMC in het rapport.
 
Ook pleit BMC voor de oprichting van een overkoepelend interventie- en expertisecentrum dat met gezag gemeenten op bestuurlijk niveau kan aanspreken en ondersteunen.

Het rapport ‘Woonwagenbewoners in Nederland 2011’ is vorige week door minister Liesbeth Spies gedeeld met de Tweede Kamer.

Nieuws

Meer nieuws over