Adviesbureau Strategos onderzoekt Zuid-Hollandse bibliotheken

06 maart 2023 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Inwoners van Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland zijn tevreden over de openbare bibliotheken in hun gemeenten. Dat blijkt uit onderzoek van adviesbureau Strategos.

Het consultancybedrijf voerde de studie uit in opdracht van de openbare bibliotheek Oostland (OBO). Dat is een koepelorganisatie waar in totaal vier vestigingen, twee jeugdpunten en één servicepunt onder vallen. Deze zeven locaties bevinden zich verspreid over de twee Zuid-Hollandse gemeenten. 

Binnen de studie werd onder andere gekeken hoe inwoners uit Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland aankijken tegen de dienstverlening van de bibliotheek. Daarnaast gingen de onderzoekers in gesprek met andere betrokkenen, zoals ambtenaren en biebmedewerkers. 

Adviesbureau Strategos onderzoekt Zuid-Hollandse bibliotheken

“De grote meerderheid van de respondenten blijkt tevreden te zijn over wat de bibliotheek brengt: men geeft gemiddeld een 7,8/10”, zo is te lezen in het rapport van Strategos. “Dit cijfer geeft een betrouwbaar beeld weer en is in vergelijking met onze onderzoeken bij andere bibliotheken redelijk te noemen.”

Veranderende functie

De reden dat OBO het onderzoek liet uitvoeren heeft te maken met zijn functie, die in de loop der jaren ietsje is veranderd. “De bibliotheek bekleedt een steeds grotere maatschappelijke en educatieve rol, en wordt steeds vaker gezien als een vanzelfsprekende samenwerkingspartner van de lokale overheden.” 

Om deze rol goed te kunnen vervullen is het belangrijk dat de bibliotheek zich bewust is van de precieze impact van haar activiteiten. “Weten hoe de situatie nu is en waar de kansen en verbeterpunten liggen, geeft de bibliotheek richting en focus voor de toekomst”, zegt een woordvoerder van OBO.

Positieve impact op persoonlijke levens

Dat de bibliotheek een verschil maakt in de levens van mensen, blijkt onder meer uit het feit dat 52% van de ondervraagden meer is gaan lezen door de dienstverlening van de bibliotheek. Bovendien geeft 54% aan door voorzieningen van de OBO in de twee gemeentes meer in aanraking te komen met kunst en cultuur. 

Daarnaast voelt 24% van de respondenten zich minder eenzaam door de activiteiten van de OBO, is 30% beter op de hoogte van buurtactiviteiten, voelt 40% zich meer betrokken bij zijn lokale omgeving, is 15% zelfredzamer geworden en heeft 11% zijn digitale vaardigheden verbeterd.

Aanbevelingen

Het rapport van Strategos bevat ook enkele aanbevelingen. Zo wordt de OBO geadviseerd om te investeren in de relatie met de bezoekers. “Laat iedereen die een bieb bezoekt zich gratis inschrijven en overhandig ze een pas. Het is dan stukken gemakkelijker om vast te stellen welke behoeftes er spelen.” 

Daarnaast heeft de OBO er volgens het adviesbureau baat bij om een communicatieplan te ontwikkelen dat zich specifiek richt op de twee gemeenteraden. “Als raadsleden beter op de hoogte zijn van de activiteiten van de bibliotheek, verhoogt dit naar alle waarschijnlijkheid hun betrokkenheid ten aanzien van de OBO.” 

In lijn hiermee adviseren de onderzoekers om het communicatieplan van de bieb richting de bevolking van de twee gemeenten verder uit te bouwen. “De doelstelling moet daarbij zijn dat de brede dienstverlening van de OBO bekend is bij zoveel mogelijk inwoners van Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland.”