Wat zijn de succescritera van een adviestraject?

04 september 2012 Consultancy.nl

Na het afronden van een adviestraject stellen opdrachtgever en consultant telkens dezelfde vraag: “hoe succesvol was het adviestraject?”. Doordat consultancykantoren ieder hun eigen evaluatiemethodieken, critria en checklists hebben, bestaat er geen ‘standaard’ aanpak en definitie binnen de adviesbranche. Daarnaast zijn wetenschappelijke onderbouwingen vooralsnog beperkt omdat adviessucces moeilijk te onderzoeken is.
 
Twee gedachtenstromen
Studies uit binnen- en buitenland tonen aan dat er twee gedachtenstromen zijn. De ene gedachte geeft aan dat succes equivalent is aan een set criteria waaraan voldaan dient te worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan criteria als: het binnen budget blijven, het tijdig opleveren, het leren van elkaar, het verbeteren van de organisatie, zorgen voor een tevreden klant. De andere gedachtestroom geeft aan dat de tevredenheid van de klant en adviseur de ultieme maatstaf voor succes is en dat deze tevredenheid bepaald wordt door soortgelijke criteria.
 
Adviessucces?
Bart Albers, adviseur bij Novius en PhD student, gaat onafhankelijk onderzoek doen naar het geheim achter adviessucces. Albers heeft de ambitie om 100 diverse consultancyprojecten, waaronder advies-, verander- en implementatieprojecten, te analyseren. Zijn promotieonderzoek wordt gesteund door de ROA (Raad van Organisatie-Adviesbureaus) en de Ooa (Orde van Organisatie-Adviseurs). Supervisors zijn professoren Léon de Caluwé en Jac Geurts. Ook Consultancy.nl steunt Albers door zijn onderzoek onder de aandacht te brengen onder consultants en klanten. Daarnaast zullen we na afronding van het onderzoek ook samen met Albers de belangrijkste bevindingen naar buiten brengen.
 
Deelnemen
Bent u organisatieadviseur of opdrachtgever? Dan kunt u op deze pagina deelnemen aan het onderzoek – uw medewerking wordt enorm gewaardeerd. Deelnemers ontvangen na afronding van het onderzoek een rapportage met daarin de belangrijkste bevindingen.

Nieuws