Onderzoek: ‘Kademuren in Gouda dreigen in te storten’

03 maart 2023 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

In het centrum van Gouda dreigt een deel van de kademuren in te storten. Dat blijkt uit onderzoek van een gespecialiseerd adviesbureau.

De gemeente Gouda (bijna 75.000 inwoners) schakelde het consultancybedrijf eind vorig jaar in om de kademuren in zijn binnenstad te controleren. De conclusie: vele meters kademuren zijn beschadigd en moeten binnen afzienbare tijd worden opgeknapt of vervangen. 

Om precies te zijn gaat het om de kademuren aan de Gouwe – een eeuwenoude gracht in Gouda met aan weerszijden een straat met verschillende monumentale panden. Vanwege het hoogteverschil tussen beide straten wordt de westelijke zijde van de gracht ook wel de Hoge Gouwe genoemd, en de oostelijke zijde de Lage Gouwe. 

De Gouwe in Gouda

De Zuid-Hollandse gemeente is verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud van de kademuren in haar binnenstad. Om te voorkomen dat deze instorten, heeft Gouda recent besloten om een aantal parkeerplaatsen voor auto’s op de kademuren op te heffen, vertelt verantwoordelijk wethouder Michel Klijmij-van der Laan (GL). 

“Wij willen dat onze inwoners en bezoekers gebruik kunnen maken van een veilige en leefbare historisch centrum. Juist de oude binnenstad is soms niet meer bestand tegen de huidige belastingen van nu. Door de parkeerplaatsen tijdelijk op te heffen, worden de kademuren minder zwaar belast, wat de kans op instorting verkleint.” 

Tijdelijke oplossing

Het gaat in totaal om 28 autoparkeerplaatsen, waar nu fietsen kunnen worden geparkeerd. As de zon binnen enkele weken weer wat harder zal gaan schijnen, kunnen de vrijgekomen plekken ook worden gebruikt om aan het water van de Gouwe te recreëren.

Op dit moment laat de gemeente Gouda namelijk een deel van de parkeerplaatsen omtoveren tot recreatieplekken, onder andere door op de kademuren bankjes en prullenbakken te plaatsen en groen aan te leggen. De recreatieplekken kunnen in ieder geval tot en met 2024 worden gebruikt.

Definitieve oplossing volgt

Vanaf 2025 zullen de kademuren van de Hoge en Lage Gouwe onder handen worden genomen. De komende tijd is de gemeente bezig met de voorbereiding daarvan. Zo worden extra inspecties uitgevoerd om vast te stellen of de kademuren moeten worden vervangen of gerenoveerd (of een combinatie daarvan). 

Bij het renoveren en vervangen houdt de gemeente rekening met de cultuurhistorische betekenis van de kademuren. Delen van de Gouwe dateren namelijk uit de veertiende eeuw. “Het zou zonde zijn om deze geschiedenis te veronachtzamen”, aldus een persvoorlichter van Gouda. 

Ook zal de gemeente voor het maken van het definitieve herstelplan spreken met inwoners. Op welke manier moeten de kades volgens hen worden ingericht? Opnieuw met parkeerplaatsen? Of nog meer groen? 

Als het aan de coalitie van Gouda ligt (die bestaat uit D66, GL, CU, PvdA en CDA), vallen de parkeerplaatsen af. In het bestuursakkoord is te lezen dat de binnenstad van Gouda de komende jaren autoluw moet worden gemaakt, zodat het een plek wordt waar men prettig kan recreëren.