Meer zorg met minder mensen bij GGZ instellingen

20 augustus 2012 Consultancy.nl

GGZ-instellingen hebben in het afgelopen jaar meer zorg geleverd met minder personeel. Zo is de vraag naar zorg in 2011 gestegen met 3,6% terwijl het personeelsbestand met 0,5% is gekrompen. Met als gevolg dat  FTE per medewerkers is toegenomen van €82.900 in 2010 naar €86.300 in 2011. Dit blijkt uit een analyse van de jaarverslagen over 2011 van de grootste GGZ-instellingen door Deloitte. Ondanks de ‘efficiencywinsten’ waarschuwt het adviesbureau dat de sector krijgt te maken met stijgende financiële druk.
 
Meer GGZ- zorg geleverd met minder mensen
Deloitte adviseur Marco Walhout over de toegenomen arbeidsproductiviteit: “De arbeidsproductiviteit in de sector is behoorlijk toegenomen. Men heeft dit kunnen bereiken door het effectiever inzetten van personeel (opbrengstgerichtheid) en waar nodig te reorganiseren. De vraag is wel of binnen het huidige GGZ business model de grens hierin bereikt is of dat men de productiviteit en effectiviteit nog verder kan verhogen zonder dat dit ten koste gaat van bijvoorbeeld de kwaliteit van zorg of van de veiligheid. Deze laatste speelt juist in de GGZ-sector een grote rol”.
 
Efficiencywinsten verdampt
Ondanks de verbeterde arbeidsproductiviteit constateert Deloitte dat de gerealiseerde ‘efficiencywinsten’ zijn verdampt. Dit hangt samen met de hogere kapitaallasten, voortvloeiend uit forse investeringen en versnelde afschrijving van vastgoed, die de sector heeft moeten opvangen. De verwachting is dat deze trend structureel is, waarbij de vraag is of GGZ-instellingen deze financiële druk kunnen blijven compenseren door efficiëntere inzet van personeel.
 
Deloitte constateert ook dat de spreiding in de financiële resultaten van de instellingen toeneemt. GGZ instellingen kennen een stabiele gemiddelde resultaatratio van circa 1,4%, maar de spreiding tussen de instellingen met een zeer hoge resultaatratio en een negatieve resultaatratio is veel groter geworden. Zo is het aantal instellingen met een negatief exploitatieresultaat bijvoorbeeld toegenomen van 4% in 2010 naar 13% in 2011.
 
Stijgende kapitaallasten
Het adviesbureau waarschuwt GGZ instellingen dat de druk op de kapitaallasten in de nabije toekomst alleen maar zal toenemen. Vincent Eversdijk zegt hierover: “De beperkte afwaarderingen in 2011 (circa 1,4%) zijn gebaseerd op de huidige visie op vastgoed en het systeem van nacalculatie van kapitaallasten. Onder andere de voorgenomen ambulantisering (‘Bestuurlijk akkoord toekomst GGZ 2013-2014’) en de versnelde invoering van ‘scheiden van wonen en zorg’ vereisen een nieuwe visie op het vastgoedbeleid. Hiermee bestaat de kans dat de sector in de komende jaren meer zal moeten gaan afschrijven en dit kan mogelijk een effect hebben op het eigen vermogen en het resultaat. Men zal prioriteit moeten gaan geven aan het ontwikkelen van die vernieuwde vastgoedvisie, onderdeel uitmakend van een (herzien) business model, om sterk de toekomst tegemoet te treden”.

Nieuws

Meer nieuws over