BMC neemt accommodatiebeleid van gemeente Schagen onder de loep

06 februari 2023 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Het accommodatiebeleid van de gemeente Schagen schiet tekort. Dat blijkt uit onderzoek van BMC. 

Het adviesbureau werd enkele maanden geleden ingeschakeld door de Noord-Hollandse gemeente. Deze wilde namelijk weten hoe het er voorstaat met de verschillende accommodaties in zijn kernen. Denk hierbij onder andere aan zwembaden, buurthuizen en sporthallen en -velden.

De belangrijkste conclusie? Het beleid van Schagen is vooral gericht op het in stand houden van de accommodaties in plaats van te monitoren of en op welke manier deze bijdragen aan de leefbaarheid in de kernen van de gemeente, aldus de onderzoekers.

BMC neemt accommodatiebeleid van gemeente Schagen onder de loep

Niet vreemd

Volgens BMC is het niet vreemd dat Schagen op deze manier omgaat met zijn accommodaties. De gemeente ontstond in 2013 vanuit een fusie tussen Schagen, Zijpe en Harenkarspel. Destijds werd afgesproken dat het samengaan niet zou moeten leiden tot het verdwijnen van accommodaties in de verschillende kernen. 

De onderzoekers geven aan dat dit uitgangspunt an sich verdedigbaar is. Het probleem is echter dat niet volledig duidelijk is welke accommodaties precies onder het beleid vallen. Volgens BMC vergroot dit de kans op willekeurige of tegenstrijdige beslissingen binnen de uitvoering van het beleid. 

Zo hebben de adviseurs in meerdere kernen van Schagen verschillende accommodaties gevonden die belangrijk zijn voor de lokale bevolking, maar officieel niet onder accommodatiebeleid vallen. Waardoor het risico bestaat dat deze soms over het hoofd worden gezien.

Verder heeft de gemeente ook geen zicht op welke ambtenaren verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het accommodatiebeleid van Schagen. “Het is daarom niet mogelijk om aan te geven in hoeverre de ambtelijke inzet binnen de opgestelde begrotingen blijft”, melden de onderzoekers.

Verzamel meer inzichten

Om deze redenen adviseert BMC om allereerst meer zicht te krijgen op de materie door een lijst op te stellen van alle accommodaties binnen de gemeente Schagen. Aan de hand van deze nieuwe informatie kan onder meer de accommodatiebegroting worden verfijnd.  

Daarnaast bevelen de onderzoekers de gemeente aan om demografische ontwikkelingen mee te nemen in het accommodatiebeleid. Want als in een wijk bijvoorbeeld sprake is van vergrijzing, dan is daar vanzelfsprekend behoefte aan andersoortige accommodaties.

En andersom geldt hetzelfde. Als in een buurt steeds meer jonge gezinnen komen wonen, terwijl daar eerst vooral ouderen leefden, dan ontstaat ook een andere accommodatiebehoefte. Denk aan een speeltuin in plaats van een zalencomplex waarin volksdanscursussen en bingoavonden kunnen worden verzorgd.

Om deze reden adviseren de onderzoekers van BMC de ambtenaren van Schagen om in het vervolg eerst de leefbaarheid binnen de kernen en de wensen van de inwoners in kaart te brengen. Op basis daarvan kan vervolgens worden bepaald op welke manier het accommodatiebeleid hieraan kan bijdragen.