Deloitte: OS2012 voldoet niet aan zakelijke verwachting

15 augustus 2012 Consultancy.nl

De Olympische Spelen van 2012 in Londen hebben niet voldaan aan de algemene verwachtingen van het bedrijfsleven, blijkt uit een onderzoek van managementadviesbureau Deloitte.

In januari gaf 80% van de grote bedrijven in Londen aan dat ze een toename in de vraag naar diensten en producten verwachtten. Na de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen vroeg Deloitte de respondenten in hoeverre hun verwachtingen zijn uitgekomen. Volgens 42% van de bedrijven was er sprake van een toegenomen vraag, 31% gaf aan dat hun activiteiten vrijwel niet gewijzigd waren, en 27% rapporteerde zelfs een krimp in de economische activiteit.

“Uit dit onderzoek blijkt dat veel bedrijven hebben geprofiteerd van Londen 2012, hoewel de boost in vraag niet voldeed aan ieders verwachtingen”, zegt Heather Hancock van Deloitte. Het rapport geeft aan dat diegenen die het meest geprofiteerd hebben vooral “de bedrijven zijn die goed vooruit hebben gepland en zich richtten op bezoekers van de Spelen.” Ondanks de licht tegenvallende resultaten is de Deloitte-adviseur ervan overtuigd dat de langetermijnresultaten positief zullen zijn: “Op langere termijn lijdt het geen twijfel dat Londen 2012 een fantastische showcase voor het Verenigd Koninkrijk zal zijn.”

The night illumination of the Millennium Dome during the Olympic Games time in London

Toerisme en detailhandel profiteren het meest
De reisindustrie, accomodaties en vrijetijdssector hebben het beste gepresteerd. In deze sectoren zei 68% van de bedrijven dat ze een stimulans hebben ervaren. In de detailhandel was sprake van vraagtoename van 59%, maar opgemerkt moet worden dat ook dit cijfer lager is dan voorheen werd verwacht.

Bedrijfsactiviteit verschuift naar oost-Londen
Het onderzoek laat ook zien dat diverse bedrijven klaagden over een verschuiving van de bedrijfsactiviteiten van de traditionele toeristische gebieden in centraal-Londen en West-End naar oost-Londen, waar de Olympische Spelen werd georganiseerd.

Transportproblemen en hoger ziekteverzuim
Voor de studie vroeg Deloitte de bedrijven in Londen tevens om de twee belangrijkste problemen aan te geven waarmee zij door de Olympische Spelen werden geconfronteerd. Het belangrijkste probleem was volgens de respondenten laatkomers op het werk als gevolg van verkeersproblemen. Verder noemden de bedrijven het feit dat werknemers extreem lange vakanties opnamen en er sprake was van een – ongeloofwaardig – hoog niveau ziekeverzuim.

Nieuws