Bouwexperts onderzoeken betonscheuren in Brabantse parkeergarage

26 januari 2023 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

De gemeente Meierijstad heeft een bouwkundig adviesbureau ingeschakeld om scheuren in het beton van een ondergrondse parkeergarage te onderzoeken.

Het externe bureau is kort na een reguliere inspectie ingehuurd. Tijdens deze keuring werden namelijk sporen van scheurvorming aangetroffen in meerdere betonnen kolommen van de parkeergarage Lochtenburg in het centrum van Schijndel – een kern binnen Meierijstad (aantal inwoners: ruim 82.000).

Nadat de gemeente hiervan op de hoogte werd gesteld, nam deze vanuit veiligheidsoverwegingen direct een aantal preventieve maatregelen. Zo zijn inmiddels verschillende parkeerplekken – verdeeld over twee dekken – afgezet. “Buiten die plekken kan de parkeergarage gewoon gebruikt worden”, laat de gemeente weten.

Adviesbureau onderzoekt betonscheuren in Brabantse parkeergarage

Op dit moment voeren experts van het bouwkundige adviesbureau in de parkeergarage een analyse uit om de precieze oorzaak van de geconstateerde scheuren in het beton vast te stellen. Binnen afzienbare tijd wordt het onderzoek afgerond. Op basis van de conclusie worden vervolgstappen bepaald.

Als blijkt dat de scheurvorming vraagt om herstelwerkzaamheden, dan vinden deze “zo spoedig mogelijk plaats”, meldt de gemeente. Mocht hier geen sprake van zijn, dan moet eerst worden vastgesteld dat de parkeergarage veilig kan worden gebruikt, waarna de afgezette parkeerplaatsen weer worden opengesteld.

Voorgeschiedenis

Het is niet voor het eerst dat de ondergrondse parkeerplaats Lochtenburg in Schijndel in het nieuws is. Afgelopen lente bracht de gemeente Meierijstad naar buiten dat de parkeergelegenheid van 23 mei tot en met 17 juni zijn deuren zou sluiten. De reden: herstelwerkzaamheden.

De afgelopen jaren kreeg de gemeente veel klachten binnen over de garagevloer, die te glad zou zijn. Toen de parkeerplaats in 2012 werd gebouwd, kreeg de vloer bewust geen anti-slipcoating, “omdat een ‘verse vloer’ altijd nog in beweging is, zo gaf het college eerder aan”, blijkt uit een reconstructie van het Brabants Dagblad (BD).

Daarnaast werd de ondergrondse parkeerplek in Schijndel de afgelopen jaren geteisterd door lekkages en vernielingen, vertelde een bezoeker van de garage destijds aan de lokale krant. “Ik heb het water hier enkele keren zien stromen. De garagemuren zitten onder de graffiti. En soms liggen er stapels pizzadozen.”

In 2021 schakelde Meierijstad een bouwbedrijf in om de vochtwering van de parkeergelegenheid te verbeteren. Maar dat heeft dus onvoldoende geholpen. Daarom stelde de gemeente afgelopen lente €250.000 extra beschikbaar. Met dat geld moesten ook de vernielingen worden opgeknapt.

Het is op het moment van schrijven niet bekend of de eerder besproken vochtproblematiek iets te maken heeft met de huidige sporen van scheurvorming in de betonnen kolommen van de Schijndelse parkeergarage.