Grant Thornton: Vertrouwen van ondernemers keldert

19 juli 2012 Consultancy.nl 1 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Het vertrouwen van Nederlandse ondernemers in de economie is lager dan ooit en ver onder het gemiddelde in Europa. Met een score van -46% bereikte ons land een van de laagste plaatsen ooit op de balans, net boven het hevig door de crisis geteisterde Spanje en Griekenland. Dat blijkt uit het nieuwste Internationaal Business Report (IBR) van Grant Thornton.

Opmerkelijk is dat als het gaat om het economisch vertrouwen het adviesbureau een licht optimistische trend signaleert. De voorzichtig optimistische trend heeft onder meer te maken met een toename van investeringen in vastgoed, machines en R&D, vooral in de zogenoemde emerging markets.

Nederlandse ondernemers pessimistisch
Met een score van -46% staat Nederland - samen met Griekenland en Spanje - onderaan op de optimisme- / pessimismebalans, waar 40 landen onderdeel van uit maken. "Nederland begeeft zich op dit moment in de onderste regionen binnen de EU", zegt Frank Ponsioen, bestuursvoorzitter van Grant Thornton. "Ondernemers hebben weinig vertrouwen in de politiek en economie van de eurozone en twijfelen daardoor over de hardheid van de euro. De verwachtingen ten aanzien van werkgelegenheid en investeringen stemmen weinig hoopvol. Toch is er enig houvast. Wereldwijd is er langzaam maar zeker een licht economisch herstel zichtbaar. Het aantal middel- en langetermijninvesteringen neemt toe en voor een export-georiënteerd land als Nederland creëert dat op termijn weer mogelijkheden. Het blijft zaak voor Nederlandse ondernemers de wereldwijde ontwikkelingen op economisch gebied nauwlettend te volgen en waar mogelijk daar adequaat op in te spelen."

Grant Thornton - Business Optimism