Drentse overheidsorganisaties selecteren Maandag als inhuurpartner

31 oktober 2022 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

De Provincie Drenthe, de Drentse landschapsbeheerder Prolander en de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe hebben de krachten gebundeld op het gebied van specialistische externe inhuur. Samen met één regiepartij hopen ze meer grip te krijgen op hun flexibele schil.

Al jaren maken de drie overheidsorganisaties via brokers gebruik van externe specialisten. Nadat ze concludeerden dat ze voor bepaalde specialistische functies tegen dezelfde uitdagingen aanliepen, besloten de drie partijen om op inhuurgebied de handen ineen te slaan.

Een voorbeeld: de drie partijen zijn regelmatig op zoek naar vergelijkbare profielen, en dus concurreerden ze in feite met elkaar om talent. En zodra van een leverancier afscheid werd genomen kwam de continuïteit van personeel in gevaar, terwijl de externe professionals vaak werken aan langjarige en complexe maatschappelijk vraagstukken.

Jan Peter Groeneveld, Monique Feenstra, Floris Wasser, Roland Bakker, Erwin Frölich,  Margot de Heer, Marjan Heidekamp-Prins, Erwin Bartelds, Petra Smid en Freddy Verweij

Dat kan ook anders, dachten de Drentse beleidsbepalers en inkopers, en dus kwamen ze met het initiatief om een gezamenlijke raamovereenkomst in de markt uit te zetten. De scope van de inhuur: alle inhuur van technische specialisten op het gebied van de Nieuwe Omgevingswet.

Het gaat om specialisten zoals landmeters, bestekschrijvers, bouwkundig tekenaars, milieudeskundigen, landschapsarchitecten, geologen, hydrologen, ecologen en archeologen. Maar ook functies voor opgaven en programma’s die om expertise vragen op het gebied van wonen en het stikstofdossier.

Maandag is geselecteerd als broker voor het contract. De detacheerder is daarnaast ook aan boord gehaald als managed services provider, waarmee het de volledige verantwoordelijkheid voor het inhuurproces in zijn geheel overneemt van de drie samenwerkende partijen.

Freddy Verweij, de CEO van Maandag, zegt over de opdracht. “Overheden draaien voor een groot deel op flexibele inhuur. Vooral omdat zij zeer specifieke kennis nodig hebben die schaars is op de huidige arbeidsmarkt. Maandag is goed thuis in het publieke domein en wij kunnen die capaciteit bieden.”

Omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet voegt tientallen bestaande wetten en regelingen samen, onder meer op het gebied van geluid, bodem en milieu. Het geldt als een van de grootste wetgevingsprojecten in de parlementaire geschiedenis. Doelstelling is om het aanvraag- en verleningsproces van vergunning (bijvoorbeeld voor het bouwen van een woning) eenvoudiger en transparanter te maken.

In oktober besloot het kabinet om de Omgevingswet voor de zoveelste keer uit te stellen. De wet zou op 1 januari 2023 ingaan, maar minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft dat nu met een half jaar opgeschoven.