Werkgevers houden rekening met 3,8% salarisverhoging in 2023

09 november 2022 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

De lonen gaan In Nederland volgend jaar naar verwachting met gemiddeld 3,8% omhoog. Dat blijkt uit een enquête van Willis Towers Watson, gehouden onder 500 bedrijven. Of dat genoeg is om de inflatie te dekken valt nog te bezien.

De onderzoekers van Willis Towers Watson vroegen HR-professionals van de bedrijven om aan te geven hoeveel salarisverhoging ze op dit moment begroten voor het jaar 2023. Ook vroegen ze naar de redenen waarom ze hogere loonbudgetten overwegen.

Er komen drie redenen bovendrijven voor de geplande loonsverhogingen. De meerderheid (62%) van de bedrijven maakt zich zorgen over de arbeidsmarktkrapte. Daarnaast werpt 55% de huidige inflatie op als reden en wil ten slotte 40% van de respondenten een goede werkgever zijn en tegemoetkomen aan de (toekomstige) behoeften van hun personeel.

Werkgevers houden rekening met 3,8% salarisverhoging in 2023

Gemiddeld willen de werkgevers voor het komende jaar overgaan tot een loonstijging van 3,8%, een jaar eerder lag die stijging nog op 3,5%.

Organisaties voelen de druk vanuit de markt om tot salarisverhoging over te gaan. 38% van de respondenten laat weten dat hun salarisbudget nu hoger is dan vooraf verwacht. 34% geeft aan dat ze het loon vaker hebben herzien of dat zullen doen. Tot slot geeft 94% aan het salaris twee keer per jaar te evalueren of dit in elk geval van plan is.

Inflatie noopt tot salarisstijging

Door onder meer de oorlog in Oekraïne is er sprake van almaar hogere prijzen voor grondstoffen, energie en voedsel en ook in 2023 zullen we de impact hiervan blijven voelen, zo becijferen diverse analisten. Met de huidige inflatiecijfers (14,3% in oktober) lijkt de gemiddelde salarisverhoging van 3,8% dan ook niet meer dan een druppel op een gloeiende plaat.

Meer loon is dan ook niet de heilige graal in deze krappe arbeidsmarkt. Monique Driessen, consultant bij Willis Towers Watson Nederland, geeft meer duiding: “Terwijl salarisverhogingen momenteel worden ingehaald door de inflatiecijfers, zoeken werkgevers naar andere manieren om werknemers te behouden, zoals aandacht voor wellbeing.”

Ze wijst op het belang van een heldere beloningsstrategie: “In de huidige dynamische omgeving is het absoluut noodzakelijk dat organisaties een duidelijke beloningsstrategie hebben en inzicht hebben in de eigen concurrentiepositie voor wat betreft beloning.”

Talent behouden

De toenemende krapte op de arbeidsmarkt stelt organisaties voor enorme uitdagingen en veel bedrijven hebben dan ook moeite met het aantrekken en behouden van talent, zo blijkt uit de survey. Het percentage bedrijven dat hiermee kampt is gestegen van 31% in 2020 tot 93% dit jaar, terwijl het percentage bedrijven dat problemen heeft met het behouden van hun personeel in dezelfde periode is gestegen van 18% tot 89%.

Enkel een (structurele) aanpassing in het salaris of een eenmalige compensatie is doorgaans niet voldoende om mensen aan boord te houden. Driessen: “Het draait niet alleen om salaris, maar ook om het bieden van mogelijkheden voor ontwikkeling en progressie. Een goed doordachte strategie voor carrière en talentontwikkeling is doorslaggevend om de juiste mensen binnen te krijgen.”

Alternatieve oplossingen

Op verschillende manieren proberen organisaties oplossingen te vinden voor alle uitdagingen. Zo trachten sommigen hun werknemers aan zich te binden door in te zetten op diversiteit en inclusie (56%), meer mogelijkheden te bieden voor thuiswerken (47%) en salarisstructuren zoals basissalaris en bonussen aan te passen (38%).

Wat bedrijven ook verzinnen, ook in 2023 blijf het lastig. “De problemen rondom inflatie en krapte op de arbeidsmarkt zullen zich ook het komend jaar voordoen”, besluit Driessen.