Verhoging van minimumloon in 2023 kost BV Nederland miljarden

22 september 2022 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel

Op Prinsjesdag maakte het kabinet officieel bekend dat het minimumloon per 1 januari 2023 met 10% wordt verhoogd. Deze operatie kost de staat miljarden, maar ook werkgevers zal het een kostenpost opleveren die in de miljarden loopt.

Het mag met recht een historisch pakket genoemd worden, dat het kabinet dinsdag presenteerde: maar liefst €17 miljard wordt vrijgemaakt om “de meest kwetsbare mensen te beschermen en lagere middeninkomens perspectief te bieden”.

Een kleine €12 miljard daarvan wordt gebruikt voor incidentele maatregelen in 2023, zoals een voortzetting van de energietoeslag, een verhoging van de zorgtoeslag en het kindgebonden budget, een verlaging van de energiebelasting (dit wijzigt indien er daadwerkelijk een prijsplafond komt) en een verlaging van de brandstofaccijnzen.

Verhoging van minimumloon in 2023 kost BV Nederland miljarden

Bijna €5 miljard is bestemd voor structurele maatregelen, waaronder een verlaging van het tarief van de eerste loon- en inkomstenbelastingschijf, een verhoging van de huurtoeslag, en – de meest in het oog springende aanpassing – een verhoging van het wettelijke minimumloon met 10%.

Het huidige minimumloon is dit jaar €3,04 bruto voor iemand van 15 jaar (op basis van een 40-urige werkweek) en € 10,14 bruto voor iemand van 21 jaar en ouder. Per maand komt dit neer op een bruto maandbedrag van € 526,85 (15 jaar) en € 1.756 (21+).

Deze bedragen gaan per begin volgend jaar allemaal met 10% omhoog. De verandering loopt parallel aan de implementatie van de Richtlijn toereikende minimumlonen in de Europese Unie, waarmee het Europees Parlement onlangs instemde.

Hoewel nog geen 5% van de werkenden in Nederland het minimumloon verdient – de helft van hen is jonger dan 25 jaar – veroorzaakt de verhoging volgens een analyse van Mercer een “gigantisch sneeuwbaleffect voor het bedrijfsleven en miljoenen Nederlanders”.

“De maatregel raakt alles bij elkaar zo’n 6,3 miljoen Nederlanders – 70% van de beroepsbevolking. En ook de financiële impact is veel groter dan op het oog wordt gedacht”, zegt Bart Brenninkmeijer van Mercer.

Verhoging van loongebouw

Hoe kan dat? Voor werkgevers is de impact aan de onderkant van het salarishuis weliswaar rechttoe-rechtaan: organisaties waarbij het start- of instroomsalaris gelijk is aan het minimumloon zullen 10% meer kwijt zijn aan de salariskosten van hun starters.

Dit sijpelt echter door naar de rest van het salarishuis, want ook de hogere salarisschalen zullen hierdoor moeten worden aangepast. Brenninkmeijer: “En ontstaat bij veel werkgevers een opwaartse druk op het gehele loongebouw.”

“Overal zullen de salarissen stijgen. Doe je als werkgever niets, dan loop je het risico dat medewerkers uiteindelijk vertrekken.”

Volgens de berekeningen van Mercer zal de mate van verhoging per niveau een stukje aflopen, tot rond de 3% voor de hogere salarisniveaus. Dit is een extra kostenpost, die de BV Nederland enkele miljarden kan kosten.

“Je wordt er als werkgever min of meer toe gedwongen, want overal zullen de salarissen gaan stijgen. Doe je als werkgever niets, dan loop je het risico dat medewerkers uiteindelijk vertrekken”, aldus Brenninkmeijer.

Premies voor werkgevers

Daarnaast heeft de verhoging van het minimumloon gevolgen voor de premies die werkgevers betalen voor verzekeringen voor ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid, en voor ziektewetuitkeringen.

Omdat de maximum-premieloongrens ook verhoogd wordt, gaan werkgevers óók meer premie betalen voor mensen die veel meer verdienen dan het minimumloon. Dat kost werkgevers mogelijk zo’n €3,8 miljard, aldus Mercer.

Gekoppelde AOW-uitkeringen

Ook voor de overheid is er een groot doorsijpeleffect. In Nederland is het minimumloon gekoppeld aan de AOW-uitkeringen. Ons land telt zo’n 3,5 miljoen gepensioneerden, en zij zien hun toelage ook met 10% toenemen. Volgens Mercer kost deze stap minimaal €5 miljard.

Al met al becijfert Mercer dat de minimumloonoperatie zal leiden tot een totale kostenpost voor werkgevers en overheid van een slordige €11,2 miljard.

Het advies aan werkgevers is helder: “Ze doen er goed aan de financiële risico’s snel in kaart brengen. Niets doen betekent vrijwel zeker dat het bedrijfsresultaat onder druk komt te staan”, stelt Brenninkmeijer.

Voor de overheid komt de klap minder hard aan. In de Prinsjesdag-doorberekeningen zijn de gestegen AOW-kosten immers al meegenomen.