AT Kearney: Amsterdam naamgever van OS2028 bid

02 juli 2012 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Amsterdam wordt naamgever van de kandidatuur van Nederland voor de Olympische Spelen in 2028. Rotterdam, dat ook meedong naar die prominente positie, mag zich nadrukkelijk profileren als partnerstad. Dat heeft Olympisch Vuur 2028 besloten, de organisatie die de voorbereidingen voor de Spelen in 2028 coördineert. De organisatie baseert haar besluit om een analyse van A.T. Kearney.

Olympisch Vuur 2028 huurde begin januari het strategy consulting kantoor in om te onderzoeken welke stad de naamgever zou moeten zijn van de Nederlandse bid. Om tot een aanbeveling te komen onderzocht het adviesbureau vier gebieden: winkans, meerwaarde, risico’s en draagvlak. Het onderzoek is gebaseerd op o.a. bestaande rapporten, data-analyses, interviews met meer dan 40 top-bestuurders uit wetenschap, sport- en bedrijfsleven, en enquêtes onder Nederlanders.

A.T. Kearney - OS 2028 Raamwerk


Download het rapport Stadskeuze Olympische Spelen 2028.

Keuze voor Amsterdam
Uit de analyse van A.T. Kearney blijkt dat er een lichte voorkeur uitgaat naar Amsterdam. Zo is Amsterdam o.a. bekender in het buitenland en zijn hoofdsteden in het verleden twee keer zo vaak tot olympische stad verkozen. Een overzicht van de belangrijkste conclusies per gebied:
- Winkans: Amsterdam biedt Nederland een veel betere uitgangspositie om het bid te winnen
- Meerwaarde: beide steden scoren relatief gelijk, “er bestaat geen eenduidig beeld” aldus A.T. Kearney
- Risico’s: Rotterdam scoort beter op het gebied van “minimalisering van de risico’s”
- Draagvlak: Amsterdam geniet meer draagvlak onder zowel de bevolking als het bedrijfsleven

Op basis van het rapport hebben Amsterdam en Rotterdam afgesproken dat de hoofdstad naamgever wordt. De Council van Olympisch Vuur 2028 heeft ook aangegeven deze keuze unaniem te steunen.

Belang van samenwerking
De A.T. Kearney adviseurs onderstrepen daarnaast het belang van samenwerking: “Ongeacht de naamgevende stad, zouden de Spelen in de gehele Randstad georganiseerd moeten worden. Hiermee kunnen bestaande voorzieningen optimaal worden benut en de brede bevolking worden betrokken”. Olympisch Vuur 2028 lijkt het advies duidelijk te volgen, zo zal het vervolgtraject en het uiteindelijk bid worden uitgevoerd “met nauwe betrokkenheid van Utrecht, Den Haag en de rest van Nederland”. Amsterdamse wethouder Eric van der Burg: “Het kan niet in één stad. Daarvoor zijn de Spelen te groot en Amsterdam te klein. De kracht ligt in de samenwerking. Wij gaan nationale Spelen organiseren”.

Het A.T. Kearney core team bestond uit Nathan Burgers (Managing Director Benelux), Bart van Dijk (Partner), Simon Breure (Principal), Mark Reijman (Associate) en Céline Gaffel (Business Analyst).

Ambitie om OS2028 in Nederland te organiseren
De overheid heeft al jaren de ambitie uitgesproken om de Olympische Spelen voor de tweede keer (na de OS1928 in Amsterdam) in Nederland te organiseren. In 2009 besloot het Kabinet om de haalbaarheid te toetsen via twee verkennende onderzoeken: een VMKB analyse uitgevoerd door Rebel en Arup en een verkenning naar de ruimtelijke inpassing uitgevoerd door DHV. Uit de analyses bleek dat het organiseren van de OS2028 de Nederlandse samenleving tussen de €1,1 en €1,8 miljard gaat kosten.

Na de keuze van de stad Amsterdam volgen nog verschillende verdiepende onderzoeken, waaronder op de verdeling van sportvoorzieningen over Nederland en hoe de samenwerking tussen de hoofdstad en havenstad precies vorm gaat krijgen. Nederland - het Rijk, de betrokken gemeenten en het NOC*NSF - heeft nog vier jaar de tijd om te besluiten of het een bid wil voorbereiden voor de Olympische spelen in 2028. De bid moet dan in 2019 afgerond zijn en de uiteindelijk winnaar wordt 2 jaar later toegewezen.

A.T. Kearney - OS 2012

Andere landen die overwegen om de OS2028 te organiseren zijn onder andere Australië (Brisbane en Melbourne), Canada (Vancouver), Kenia (Nairobi) en de Verenigde Staten (Seatlle).