p2 verzorgt programmamanagement voor EDSN

27 juni 2012 Consultancy.nl

Energiespeler EDSN heeft p2 ingehuurd om het programma- en transitiemanagement voor het programma Stroomopwaarts te verzorgen. De p2 adviseurs zullen EDSN ondersteunen met o.a. sturing op voortgang, risico- en issuemanagement en portfolio management.

"Onze taak is om te zorgen dat de implementatie probleemloos verloopt en dit is een complexe opgave vanwege het grote aantal partijen, de ruimte voor interpretatie mogelijkheden van de richtlijnen en de balans tussen klantimpact, kosten en effectiviteit" aldus p2.

Nieuw marktmodel voor consumenten
Op 1 april 2013 treedt een nieuw marktmodel energie in werking, het resultaat van een lang voorbereidingstraject om de het kleinverbruiksegment (de consument) minder administratie en meer flexibiliteit te bieden om van leverancier te wisselen. Als onderdeel van de transitie wordt Energie Data Services Nederland (EDSN) verantwoordelijk voor de bedrijfsoverstijgende administratieve processen van de Nederlandse energiemarkt. De belangrijkste veranderingen zijn dat de netbeheerders en leveranciers gezamenlijk factureren, de realisatie van een centraal aansluitingenregister van de gezamenlijke netbeheerders en een nieuw formaat berichten voor alle wijzigingsprocessen.

Nieuws