KPMG EquaTerra: Helft bedrijven gaat meer outsourcen

26 juni 2012 Consultancy.nl

Ruim 90% op van grote Nederlandse bedrijven en overheidsinstellingen besteedt op dit moment activiteiten uit aan externe partijen. Bijna de helft van de organisaties verwacht de komende tijd nog meer activiteiten uit te besteden. Vooral kostenreductie, de toegang tot specifieke kennis en vaardigheden en financiële flexibiliteit vormen voor de organisaties de belangrijkste redenen voor outsourcing. Dit blijkt uit onderzoek van KPMG Equaterra onder bijna 200 Nederlandse bedrijven en overheidsinstellingen.

Niet meer dan 40% van de organisaties blijkt echter tevreden over de wijze waarop zij in staat zijn de relatie met de service provider te managen. Eén op de vier organisaties geeft aan zowel gebruik te maken van offshoring als nearshoring, 29% maakt alleen gebruik van offshoring en 5% alleen van nearshoring. Ruim de helft van de organisaties verwacht de komende tijd ‘application management’ te zullen uitbesteden, 54% ziet het uitbesteden van ‘infrastructure management’ toenemen. Ruim 40% verwacht de komende tijd aanpassingen te doen aan de off- en nearshoring strategie.

Relatie met service provider

Uit het onderzoek van KPMG blijkt dat bijna 35% van de organisaties vindt dat de relatie met de service provider het afgelopen jaar is verbeterd. Net als vorig jaar geeft 70% van de organisaties aan tevreden te zijn over de dienstverlening van de service provider. Ruim 80% zou de service provider ook aanbevelen bij derden. Ruim 70% is van mening dat de service provider tegemoet komt aan het niveau zoals dat is afgesproken in de Service Level Agreement (SLA).

Prijs van outsourcing
Bijna 70% vindt dat de prijs die betaald moet worden voor de dienstverlening in lijn is met de huidige marktprijs. Net als vorig jaar zijn de organisaties minder te spreken over het vermogen van de service provider om de mogelijkheden tot innovatie te identificeren. Ruim 40% blijkt niet tevreden over de innovatiecapaciteiten van de leverancier. Iets meer dan 60% vindt bovendien dat de leverancier flexibel is in het veranderen van het contract.

"Ten aanzien van de relatie tussen service provider en klant is een duidelijke ontwikkeling zichtbaar”, zegt Nico Boot, partner bij KPMG Equaterra. Boot: “Steeds meer partijen realiseren zich dat het uitknijpen van de serviceprovider niet altijd de beste strategie is om optimaal te profiteren van de voordelen van sourcing. Waar het veel meer omgaat, is om transparant te zijn over de business case van sourcing en de voordelen onderling te verdelen.

Nieuws

Meer nieuws over