Het NIC helpt waterschap met plan voor inkoopverduurzaming

05 oktober 2022 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Het Hoogheemraadschap van Delfland wil zijn inkoop verduurzamen. Hiervoor is eerst inzicht nodig in hoe het waterschap er op dit moment voorstaat. Het NIC hielp dit in kaart te brengen.

Als van Nederlands 21 waterschappen zet ook het Hoogheemraadschap van Delfland, gevestigd in het Gemeenlandshuis in Delft, zich in voor het waterbeheer in de regio.

Op allerlei terreinen heeft het waterschap de ambitie om zijn ecologische footprint te verbeteren. Inkoop vormt daarbij een van de belangrijke pijlers – Delfland koopt jaarlijks voor miljoenen aan producten in, en het verlagen van de CO2-voetafdruk van deze producten kan een flinke bijdrage leveren aan de verduurzaming van de bedrijfsvoering.

Hoogheemraadschap van Delfland

Om goed inzicht te krijgen in de prioriteiten en de verbeterkansen, is samen met Het NIC een adviestraject opgestart. Eerst werd een strategische analyse doorgevoerd. Zo moest om te beginnen ontdekt worden wat de beleidsprioriteiten zijn van Delfland op het gebied van duurzaamheid.

Daartoe zijn interviews afgenomen en is er een analyse gedaan van documenten van Delfland. Uit deze bronnen is relevante informatie verzameld. Het NIC heeft op basis hiervan realistische ambities uitgewerkt voor Delfland ten aanzien van duurzaamheid.

Volledige inkoopwaardeketen

Vervolgens is de inkoop van Delfland tegen het licht gehouden. Hierbij werd gekeken naar de volledige waardeketen van inkoop, zowel op tactisch als operationeel niveau. Per inkoopgroep zijn vervolgens de inkoopvolumes in kaart gebracht en is de duurzaamheidsvoetafdruk bepaald. Ook werd een spendanalyse uitgevoerd.

De inzichten zijn hierna vertaald naar een set van aanbevelingen bestaande uit ‘quick wins’ (initiatieven die relatief eenvoudig en snel kunnen worden uitgevoerd) en initiatieven die meer gericht zijn op de lange termijn.

“Door de duurzame ambities overzichtelijk in kaart te brengen, heeft Delfland nu helder voor ogen hoe het kan doorpakken qua duurzaamheid. Ook is het nu duidelijker waar ze nog terrein kunnen winnen”, aldus de projectmanager van Het NIC die meewerkte aan de opdracht.

Inmiddels heeft Delfland een barometer ontwikkeld om de mate van duurzame inkoop periodiek aan de organisatie te kunnen tonen. “Dit motiveert de medewerkers om duurzamer in te kopen en zorgt dat de impact van duurzaamheidsinitiatieven transparant en meetbaar blijft.”