KPMG helpt vereniging voor sportdiëtisten pro bono met professionalisering

08 juli 2022 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Twee jaar vol coronalockdowns hebben er flink ingehakt bij diverse sectoren, niet in de laatste plaats in de sport. De Vereniging Sportdiëtetiek Nederland (VSN) zag het ledenaantal én de inzet van leden teruglopen. KPMG hielp de VSN pro bono om de vereniging nieuw leven in te blazen.

Consultants bij KPMG krijgen de kans om – naast hun betaalde klantopdrachten – hun kennis en kunde in te zetten om maatschappelijke impact te maken. In dat kader werkten KPMG’ers en sport- en voedingsenthousiastelingen Pawel Meinster, Alexandra Vermaak, Justin David (oud-KPMG'er) en Jenny Augustinus samen met de VSN.

De VSN werd in 2004 opgericht vanuit de doelstelling sportdiëtisten bij te scholen, kennis met elkaar te delen, de kwaliteit van de sportdiëtist te bewaken en het vak sportdiëtetiek op de kaart te zetten. De leden van de VSN helpen Nederlandse beroepssporters (en recreanten) in hun sportieve ambities door ze te adviseren over de juiste sportvoeding.

KPMG helpt vereniging voor sportdiëtisten pro bono met professionalisering

Toen de sportwereld echter lange tijd stillag gedurende de coronacrisis zag de VSN haar ledental uitdunnen. De overgebleven leden werden bovendien minder actief. Zo was er nog slechts een handvol leden dat zich inzette voor de kwaliteit van de vereniging.

Vanuit die uitdaging benaderde het bestuur KPMG met de vraag of het accountants- en adviesbureau wellicht een oud-stagiair kende die kon helpen het tij te keren. Die had KPMG niet, maar het kantoor kwam wel met een ander voorstel: om zelf de VSN pro bono te helpen een relevante vereniging voor sportdiëtisten te blijven en het aantal leden te vergroten.

Wat je wil bereiken en hoe je daar zal komen

Het project werd afgetrapt met een enquête die onder alle leden werd verspreid. Zo kreeg de VSN inzicht in hun meningen, wensen, interesses, verbeterpunten en groeigebieden.

Na een analyse van deze inzichten hielden de KPMG-consultants een aantal sessie met de VSN volgens de zogeheten OGSM-methode. OGSM staat voor objective (doelstelling), goals (doelen), strategies (strategieën) en measures (maatregelen).

Dit is een manier om te bepalen wat je wil bereiken en hoe je daar zal komen. Het model vertaalt de ambitie in brede doelstellingen, vaste en meetbare doelen, strategieën om je acties te sturen en maatregelen om een directe manier te geven om de vorderingen te volgen.

Naast de resultaten van de enquête, de bijbehorende analyses en de uitkomsten van de OGSM beschikt de VSN nu over een blauwdruk van de huidige activiteiten, verbeterpunten en een nieuw vastgestelde taakomschrijving.

Vanuit de VSN wordt enthousiast teruggeblikt op de samenwerking met KPMG. Maar, veel belangrijker, is er nu weer perspectief om vooruit te kijken.

“We hebben nu een goede roadmap naar onze stip aan de horizon”, aldus de vereniging. “Vanaf hier kunnen we verder. Elk jaar zullen wij de OGSM aanpassen. Een stap verder richting ons doel: een bloeiende actieve vereniging met sportvoedingsdeskundigen.”