College B&W van Rotterdam heft adviesorgaan voor kunst en cultuur op

28 juni 2022 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) van Rotterdam heeft aangekondigd de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) per 1 januari 2023 op te heffen. Het besluit volgt op een onderzoek van Rijnconsult.

De twaalf leden tellende RRKC is tot op heden het officiële adviesorgaan voor kunst en cultuur van de gemeente Rotterdam. De organisatie is “onafhankelijk” en “geeft geen politieke, maar beleidsinhoudelijke adviezen”.

Het orgaan toetst subsidieaanvragen, laat zijn licht schijnen over de manier waarop het kunst- en cultuurbudget van de gemeente Rotterdam moet worden besteed en bekijkt of culturele instellingen naar behoren functioneren.

College B&W van Rotterdam heft adviesorgaan voor kunst en cultuur op

De afgelopen jaren heeft Rotterdam vrijwel altijd de adviezen overgenomen van het orgaan. Zo besloot de gemeenteraad twee jaar geleden op basis van een adviesrapport van de RRKC dat het Museum Rotterdam zijn deuren moest sluiten.

Toch zal de gemeente naar verwachting vanaf 1 januari 2023 geen adviezen van de RRKC meer overnemen, simpelweg omdat het college van B&W voornemens is om het orgaan op te heffen. Het college baseert zich hierbij op de uitkomsten van een evaluatie van de RRKC uitgevoerd door adviesbureau Rijnconsult.

Daarin is onder andere te lezen dat de manier waarop de RRKC is georganiseerd ontoereikend is, vooral omdat het niet duidelijk is wie binnen het orgaan waarvoor verantwoordelijk is. Daarnaast zijn er aanhoudende spanningen tussen de gemeente Rotterdam, de RRKC en de cultuursector.

De onderzoekers schrijven dat de RRKC “zich kenmerkt door een vastbesloten wil en koers én handelen om iets te willen betekenen voor de Rotterdamse cultuurwereld. Daardoor raken relaties echter beschadigd en is de RRKC meer en meer op een eiland komen te staan. Dit handelen en de reacties daarop versterken elkaar negatief.”

De afgelopen tijd zijn er verschillende pogingen gedaan om deze onrust de wereld uit te helpen. Dit heeft echter niet tot verbeteringen geleid. En de onderzoekers van Rijnconsult verwachten ook niet dat hier verandering in gaat komen.

In een brief waarin wordt gereageerd op het Rijnconsult-rapport liet het college van B&W van Rotterdam weten dat het de RRKC wil opheffen. “Omdat [het adviesorgaan] niet meer aansluit bij de ontwikkelingen en behoeften van de gemeente en cultuursector.”

Definitieve beslissing volgt nog

Hoewel het einde van de RRKC daarmee in zicht lijkt, mag het adviesorgaan binnen afzienbare tijd nog reageren op de beslissing van het college van B&W. Hierna zal de gemeenteraad van Rotterdam een definitief besluit nemen over het voortbestaan van de RRKC.

RRKC-voorzitter Carlos Gonçalves zegt in de regionale krant PZC dat hij is geschrokken van het besluit. “Dat de relationele sfeer niet goed zou zijn, ik weet het niet. Je geeft advies waar men niet altijd op zit te wachten. Wellicht dat de wethouder en het ambtelijk apparaat daar moeite mee hebben.”

In een reactie op de eigen website laat de RRKC weten dat het besluit “op ondeugdelijke gronden is genomen en bestuurlijk op onzorgvuldige wijze tot stand is gekomen.”

“We roepen op om het besluit van het vorige college te heroverwegen vanwege de ingrijpende en verstrekkende gevolgen die het heeft voor de onafhankelijkheid van cultuuradvies in Rotterdam. We vragen de tijd en ruimte te nemen voor een eigen afweging, in overleg met alle partijen.”