ADL: Concurrentieprobleem Belgische supermarkten

24 mei 2012 Consultancy.nl

Belgische supermarkten hebben een concurrentieprobleem, met als gevolg dat er grote prijsverschillen zijn tussen supermarkten in België en in de buurlanden. Belangrijkste oorzaken zijn te duur personeel, een gebrek aan flexibiliteit, hogere prijzen van internationale leveranciers en een hoger BTW-tarief. Dat blijkt uit een marktanalyse van Arthur D. Little in opdracht van Comeos, die de Belgische handel- en diensten setor vertegenwoordigt.

In het rapport ‘Witboek van de Handel’ vergelijkt Arthur D. Little de kostenstructuur van drie sectoren (supermarkten, modewinkels en elektrozaken) in België met die van hun tegenhangers in Nederland, Duitsland en Frankrijk.

Supermarkten gemiddeld 6% duurder
Voor de supermarktsector beloopt het kostennadeel voor Belgische handelaars t.o.v. Nederland 6,1% en bij doorberekening in de prijs zelfs 6,5%.

Arthur D. Little - Supermarkten

Hogere groothandelprijzen
Een van de redenen voor de slechte concurrentiepositie zijn de hoge groothandelprijzen. Door het verkoopbeleid van leveranciers van A-merken zijn die prijzen tot 50% hoger dan in omringende landen. De hoge groothandelprijzen zijn slechts deels te verklaren door de beperkte marktgrootte van België, waardoor bedrijven minder volumekorting krijgen dan in andere landen. Ook bedrijven die in meerdere landen actief zijn, betalen voor België namelijk hogere prijzen.

Hoge personeelskosten
Verder zijn de personeelskosten in België hoog in vergelijking met andere landen. Zo kost een werknemer met een salaris van €1000 een Nederlandse werkgever in totaal €1500, terwijl een Belgische werkgever daar €2000 voor betaalt. Daarnaast werken grote Nederlandse supermarktketens vooral met jong en goedkoop personeel, daar waar de gemiddelde leeftijd in België veel hoger ligt. En ook de mogelijkheden voor flexibel werken zijn in België beperkt. Urenroosters moeten eerder dan in andere landen worden bekendgemaakt, en overuren en weekenddiensten zijn voor Belgische werkgevers extra duur. Flexibele arbeidsinzet op piek- en dalmomenten is daardoor moeilijk.

Overige factoren
Naast de hoge groothandelprijzen en personeelskosten hebben Belgische supermarkten nog meer nadelen ten opzichte van buitenlandse winkeliers, concluderen de consultants van Arthur D. Little. Het hogere BTW-tarief, reclamekosten, reguleringen voor voedselveiligheid en gezondheid, heffingen op verpakkingen en andere milieuverplichtingen verslechteren allemaal hun concurrentiepositie.

Nieuws

Meer nieuws over