Adviesbureau betrokken bij onderzoek naar groene waterstof op zee

17 juni 2022 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

Een consortium bestaande uit SIF, GE Renewable en Pondera is een onderzoek gestart naar de productie van groene waterstof op zee.

Om de Parijse klimaatdoelstellingen te realiseren moet grotendeels afscheid worden genomen van fossiele brandstoffen. In plaats daarvan zullen onder meer vele windmolens en zonnepanelen worden ingezet. Alleen daarmee redden we het echter niet, ook groene waterstof moet een belangrijke rol gaan spelen.

Waterstof kan worden gewonnen uit water door middel van elektrolyse. Logischerwijs is voor die omzetting energie nodig. De meeste waterstof wordt nog altijd geproduceerd met behulp van fossiele brandstoffen. Bij de productie van groene waterstof wordt echter gebruikgemaakt hernieuwbare energiebronnen. 

Adviesbureau betrokken bij onderzoek naar groene waterstof op zee

Hierbij biedt de zee mooie kansen. Daar is namelijk veel water en tegelijkertijd waait het er hard, waardoor windmolens op vollen toeren kunnen draaien en zo het productieproces van groene waterstof voorzien van hernieuwbare energie.

Driekoppig consortium

Met die gedachte sloegen drie partijen onlangs de handen ineen. Het gaat om SIF (maker van funderingspalen voor offshore windmolens), energiebedrijf GE Renewable en adviesbureau Pondera, dat is gespecialiseerd in duurzaamheidsvraagstukken.

De komende tijd gaat het consortium onderzoek doen naar het produceren van groene waterstof op zee. Met dit experiment willen de drie partijen in het bijzonder vaststellen of het mogelijk is om op grote schaal op een goedkope en veilige manier groene waterstof op zee te produceren. 

Ambitie: 750 ton per jaar

Mocht het experiment positief uitpakken, dan is het consortium voornemens om een volwassen productielocatie te bouwen. En wel op het terrein van SIF, gelegen op de Tweede Maasvlakte in Rotterdam. Daar staat namelijk al een gigantische windmolen die de stroom kan leveren (met de zee op een steenworp afstand). 

Volgens de planning – indien het experiment slaagt – moet de productielocatie van groene waterstof al vanaf 2023 gaan draaien. Het consortium heeft de ambitie om (als de locatie is geopend) de daaropvolgende twaalf maanden in totaal 750 ton aan groene waterstof te produceren. 

Als die doelstelling wordt gerealiseerd, zal het consortium de productielocatie proberen te verkleinen, zodat deze binnen afzienbare tijd ook op zee kan worden ingezet. Voor de hand ligt om de groene waterstoffabriek in dat geval in de buurt van een windmolenpark (nabij de kust) te bouwen. 

Groene waterstof als missing link

Door het overstappen op hernieuwbare energiebronnen krijgt ons stroomnetwerk het flink te verduren. Om die reden wordt het Nederlandse elektriciteitsnet de komende jaren flink verzwaard, wat om een miljardeninvestering vraagt.

Toch is met het verzwaren van het stroomnetwerk de kous nog niet af. Volgens experts is het nagenoeg onmogelijk om industriële bedrijven – zoals Tata Steel en DSM – volledig te laten draaien op elektriciteit. Deze gebruiken namelijk enorme hoeveelheden veel energie, die ze nu uit olie en aardgas halen. 

Groene waterstof zou deze problemen echter kunnen verhelpen. Door industriële bedrijven aan te sluiten op buisleidingen waardoor groene waterstof stroomt, wordt het maakproces van deze organisaties verduurzaamd en tegelijkertijd overbelasten ze het stroomnet niet.