Bolster-consultant Teska Koch: ‘Diepgaande verandering vraagt om moed’

23 mei 2022 Consultancy.nl 4 min. leestijd

Bolster helpt opdrachtgevers bij het realiseren van hoge ambities. In de aanpak die het Haarlemse bureau daarbij hanteert staat de verbinding tussen leiderschap, strategie en executie centraal. Teska Koch werkt sinds september voor Bolster. We vroegen haar naar de filosofie van het bureau en haar eerste ervaringen als procesconsultant.

Waardevolle dingen komen vaak niet vanzelf – ze vereisen hard werk en doorzettingsvermogen. Dit geldt ook voor betekenisvolle, blijvende verandering. Volgens Bolster is daarnaast nog iets nodig: moed. Dit komt tot uiting in het motto van het bureau: ‘Courage changes all.’

“Wij faciliteren diepgaande persoonlijke ontwikkeling door het echte gesprek te voeren. Het vergt moed om naar jezelf te kijken om zo echt tot de kern te komen”, vertelt Teska Koch.

Bolster-consultant Teska Koch: ‘Diepgaande verandering vraagt om moed’

Voordat ze in september startte bij Bolster deed Teska al uitgebreide ervaring op als verandermanager. “Ik heb gewerkt voor verschillende multinationals en adviesbureaus. Mijn passie ligt bij het aan de slag gaan met een team om ze echt een stap verder te helpen. Het is de combinatie van strategie en persoonlijk contact, waarbij je echt de tijd hebt om samen met een team te werken.”

Om de opdrachtgevers van Bolster optimaal te kunnen helpen met veranderen, moest Teska eerst echter zelf een verandering doormaken, zo ontdekte ze. “In mijn eerste maanden bij Bolster moest ik vooral loslaten. In mijn rol als change manager was ik gewend om de plannen te schrijven, te managen en uit te voeren. Als procesconsultant ligt de kracht in het begeleiden van het proces.”

Een strategie waar echt in wordt geloofd

Dit is helemaal in lijn met de filosofie van Bolster, waarin de consultants van het bureau het proces weliswaar faciliteren, maar het eigenaarschap van de verandering volledig blijft bij de klant.

“Het uitgangspunt is dat we in co-creatie een strategie maken en de uitvoering ook bij de mensen zelf laten. In elke organisatie waar ik binnenkom zitten mensen die de kennis en antwoorden al hebben. Ik maak dit toegankelijk door samen één visie te creëren. Dit zorgt voor betrokkenheid en engagement.”

Daarbij is het essentieel dat die visie vanuit de mensen zelf komt. “Wij stellen de vraag: Waar geloof jij in? Wat is jouw passie? Wat zou jij willen? Door deze vragen te stellen ontwikkelen we een strategie waar echt in wordt geloofd en waar iemand ook voor gaat staan.”

“Daarnaast maken we de strategie heel concreet: wat moet er dan gebeuren om hier morgen mee aan de slag te gaan? Zo ontstaat er direct beweging en een positieve verandering die meteen zorgt voor resultaat.”

“We bieden de tools om je eigen authentieke leiderschapsstijl te ontwikkelen die op één lijn ligt met de strategie en cultuur van het bedrijf.”

Op deze manier wordt ook meteen de verbinding gelegd tussen de strategie en executie. “Onze aanpak bestaat uit verschillende stappen. Eerst kijken we naar de ‘North Star’ – waar wil je naartoe werken – en maken we die zo scherp mogelijk. Vervolgens: wat heb je dan nodig in het team en in het leiderschap om die strategie te realiseren.”

Authentiek leiderschap

Omdat het er uiteindelijk allemaal om draait dat de klantorganisatie zelf in staat wordt gesteld ambities te verwezenlijken, biedt Bolster ook intensieve leiderschapsontwikkeling aan, vaak parallel aan strategietrajecten maar ook in de vorm van in-company leiderschapstrajecten. 

“Ook daarin ligt de nadruk op het ondersteunen van doelstellingen”, legt Teska uit. “We helpen om het passende leiderschap te ontwikkelen. Om jouw ware leiderschapsstijl te ontdekken en ernaar te handelen. We bieden de tools om je eigen authentieke leiderschapsstijl te ontwikkelen die op één lijn ligt met de strategie en cultuur van het bedrijf.”

Ze ziet tot haar vreugde dat er een kentering gaande is in de manier waarop leiders organisaties aansturen. De aloude focus op kwartaalcijfers lijkt steeds meer plaats te maken voor een bredere interpretatie van waarden, waarin bijvoorbeeld autonomie, persoonlijke groei en gezonde werkomgeving worden meegenomen.

Tegelijkertijd benadrukt ze dat ook deze betekenisvolle verandering vraagt om echte keuzes. Zo blijft het in sommige gevallen soms bij woorden en blijven de daden nog achterwege. Bolster helpt klanten om woorden daadwerkelijk om te zetten in daden, legt Teska uit. “Dat is precies de transitie die klanten bij ons in trajecten durven te maken.”

Ze ziet de toekomst dan ook positief in. “Zeker als het gaat om persoonlijk leiderschap, zijn er steeds meer leiders die vanuit een intrinsieke motivatie handelen met het idee dat organisaties ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben. Daar word ik blij van! Zeker als ik vanuit mijn rol als consultant daar een bijdrage aan kan leveren.”