Adviseurs helpen Groningse gemeente Het Hogeland met vogeloverlast

11 mei 2022 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

Het Hogeland heeft last van roeken – een beschermde vogelsoort, die alleen onder speciale voorwaarden mag worden verjaagd. De gemeente heeft een adviesbureau ingeschakeld om de roekenoverlast aan te pakken.

De roek is een zangvogel uit de familie van de kraaien. Hij komt vooral voor in het oosten van ons land voor. Daar is veel akker- en weidelandgebied, afgewisseld met wat begroeiing (zoals bomen, bosjes en heggen), waar deze dieren bij voorkeur leven in groepen ter grootte van enkele tientallen tot honderden exemplaren.

Het probleem is echter dat vandaag de dag steeds minder hoge bomen – waarin roeken hun nesten in bouwen – te vinden zijn nabij akkers en weidelanden. Hierdoor wijken roeken in toenemende mate uit naar de bebouwde kom, met alle gevolgen van dien.

Adviseurs helpen Groningse gemeente Het Hogeland met vogeloverlast

Zo ook in Het Hogeland (aantal inwoners: 48.000). In deze gemeente – gelegen in het hoge noorden van de provincie Groningen – veroorzaken roeken de laatste jaren de nodige overlast. Ze broeden tussen maart en augustus en maken daarbij veel geluid. Hierdoor worden inwoners van Het Hogeland jaarlijks zes maanden lang geregeld zeer vroeg wakkergemaakt.

Daarnaast gebruiken de roeken voor het bouwen en onderhouden van hun nesten takken, die ze weleens laten vallen. Met als bijgevolg dat in Het Hogeland sommige stukken straat bezaaid zijn met hun bouwattributen.

Tot slot, zo laten de inwoners van Het Hogeland weten aan de regionale krant DVHN, zitten ramen, zonnepanelen, muren, tuinen, deuren en opritten van huizen in de gemeente meer dan eens onder de vogelpoep.

Denken in oplossingen

Omdat roeken in ons land een beschermde status hebben, kunnen de vogels niet zomaar worden weggejaagd of gevangen genomen. Dat kan alleen als de provincie Groningen hiervoor een ontheffing afgeeft aan de gemeente Het Hogeland: in dat geval mogen de roeken wel worden verplaatst.

Zo’n ontheffing wordt alleen afgegeven als op nauwkeurige wijze kan worden aangetoond dat de vogels elders terecht kunnen. Samen met adviesbureau Witteveen uit de Friese gemeente Waadhoeke wordt dit momenteel onderzocht.

De adviseurs van Witteveen zijn onder andere bezig met het vaststellen van de verblijfslocaties van de roeken in de gemeente. Tijdens deze verkenningsfase wordt ook bekeken op welke plekken de roeken overlast veroorzaken en op welke plaatsen dat niet het geval is.

Het Hogeland vraagt zijn inwoners daarbij om hulp en wel in het bijzonder om het doorgeven van verblijflocaties. “Dat draagt bij aan een compleet overzicht van waar de roeken leven. En het helpt het adviesbureau om vorm te geven aan het plan van aanpak om de overlast te verminderen”, laat de gemeente weten op haar website.