Deloitte: Sterk leiderschap verhoogt bedrijfswaarde

17 april 2012 Consultancy.nl

Krachtige leiders hebben een positieve invloed op de aandelenkoers van een onderneming. Zo hebben kernwaarden en persoonlijke kwaliteiten zoals eerlijkheid en integriteit van een leider een directe, meetbare invloed op de beoordeling van analisten of een onderneming succesvol is en of zij dit in de toekomst ook blijft. Dat blijkt uit het internationale rapport ‘The Leadership Premium’ van Deloitte, naar de invloed van marktpercepties van leiders.

Effect van leiderschap meetbaar
“Dit onderzoek laat een kwantitatieve indicator zien die meetbaar maakt welke invloed leiderschap heeft op prestaties en marktwaarde,” aldus Ronald Meijers, talent partner van Deloitte en expert op het gebied van Human Capital en leiderschap. “We hebben leiderschap meetbaar gemaakt en laten met dit onderzoek zien dat leiderschap volgens de analisten wezenlijk invloed uitoefent op de aandelenkoers van een onderneming op de lange termijn. Wij gaan er vanuit dat deze nieuwe inzichten leiden tot een onweerlegbare, krachtige visie op effectief leiderschap.”

Uit het rapport blijkt dat analisten die van mening waren dat de kwaliteit van het leiderschap invloed heeft op de toegekende waarderingen, een bonus toekenden van 15,7% voor zeer effectief leiderschap. In het tegenovergestelde geval werd een malus van 19,8% toebedeeld. Het verschil tussen de waarde van goed en minder goed geleide ondernemingen kan dus meer dan 35,5% zijn.

Kerncomponenten
Het rapport laat de drie kerncomponenten zien die analisten gebruiken bij de beoordeling van de kracht van leiderschap van een onderneming:
• Heldere koers – bestaat een duidelijke visie over wat de organisatie wil bereiken?
• Succesvolle uitvoering – kunnen doelstellingen aantoonbaar worden gerealiseerd?
• Innovatieve cultuur – bestaat een voedingsbodem voor ideeën?

Daarnaast kijken analisten naar twee kenmerken die deze kerncomponenten ondersteunen: effectieve corporate governance – met name onafhankelijke besluitvorming- en persoonlijke eigenschappen van het leiderschapsteam, met name morele moed en bescheidenheid.

“Om op lange termijn succesvol te kunnen zijn, moet een organisatie een duidelijke en inspirerende visie hebben over waar zij naar toe wil en welke hulpmiddelen, competenties en slagkracht zij hiervoor nodig hebben,” vervolgt Meijers. “Daarnaast heeft de organisatie een cultuur nodig waarbinnen nieuwe ideeën worden gestimuleerd en waar sprake is van een sterke mate van verbondenheid en doelgerichtheid. Deze voorwaarden voor succes nemen effectieve leiders mee in hun leiderschap en worden vervolgens herkend door analisten.”

Nieuws