Jacqueline Kropman en Frank Frissen naar Rieken & Oomen

21 maart 2022 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Rieken & Oomen heeft twee nieuwe senior adviseurs binnengehaald: Jacqueline Kropman en Frank Frissen.

Jacqueline Kropman brengt ruim drie decennia ervaring mee naar de werving-, selectie- en interimdochter van Rijnconsult. Ze vervulde diverse (interim)management- en adviesrollen, met name in de zorg maar ook binnen andere publieke organisaties.

“Rode draad in mijn loopbaan is mijn passie voor mensen en mijn bevlogenheid om goed te doen voor organisaties met een maatschappelijke opgave”, aldus Kropman.

Jacqueline Kropman en Frank Frissen naar Rieken & Oomen

Ze studeerde voorafgaande aan haar loopbaan Social Work met een specialisatie in agogiek, oftewel het aansturen of beleidsmatig mogelijk maken van veranderprocessen. “Vanuit deze achtergrond heb ik ruim tien jaar gewerkt als adviseur en coach in diverse HR-rollen gericht op duurzame inzetbaarheid van medewerkers.”

Waardecreatie centraal

Daarna keerde Kropman terug naar de schoolbanken voor een master Bedrijfskunde. Ze studeerde af in operational excellence en zelforganisatie binnen de zorg. Haar master volgde ze vanuit het Business & Society-perspectief. “Binnen deze stroming staat – in tegenstelling tot traditionele businessmodellen – de waardecreatie voor klanten en medewerkers centraal”, licht ze toe.

Vanuit deze benadering werkte Kropman de afgelopen vijftien jaren binnen het hoger management in complexe verander-/verbeteropgaven bij de (semi)overheid, woningcorporaties en de zorg (VG, GGZ, VV&T).

“Binnen de zorg lag de focus binnen alle uitdagingen op het slimmer organiseren van de zorg en de behandeldiensten en expertisecentra”, vertelt ze. “Daarnaast heb ik gewerkt als zorgondernemer om de ouderenzorg minder kostbaar te maken door het leveren van maatwerk.”

Haar uitgebreide HR- en managementkennis zet ze nu in om organisaties te helpen bij het aan boord halen van andere ervaren professionals. “Binnen Rieken & Oomen maak ik met werving en selectie vanuit mijn HR-achtergrond gecombineerd met mijn jarenlange inhoudelijke managementervaringen ‘aan de poort’ voor organisaties het verschil in het plaatsen van de juiste directeur, bestuurder of toezichthouder.”

De mensenkant van organisaties

Ook Frank Frissen kan bogen op drie decennia professionele ervaring. Na zijn studie Human Resource Mananagement vervulde hij vele HR-advies en -managementrollen, onder meer in de chemiesector en later ook in de publieke sector. Hoe verschillend al die organisaties ook waren, één ding bleef voor Frissen altijd hetzelfde.

“In de ruim 30 jaar die ik inmiddels werk heb ik, in wisselende verantwoordelijkheden en context, altijd aan de ‘mensenkant’ van organisaties gewerkt”, vertelt hij. “Van greenfield-startup tot bedrijfssluiting, van HR-businesspartner tot HR-directeur en van Nederland tot de Verenigde Staten, Azië en Noord-Afrika.”

Hij legt uit dat hij zijn uitgebreide ervaring in de industrie de afgelopen jaren met veel plezier heeft verbreed naar de not-for-profitsector. “Vanuit verschillende advies-, toezichthoudende en bestuurlijke rollen heb ik kennis mogen maken met de belangrijke maatschappelijke functies van organisaties binnen deze sector.”

“Al deze ervaringen hebben mij onder andere geleerd dat er, naast branche- of organisatiespecifieke aspecten, ook veel overeenkomsten zijn in de uitdagingen waar organisaties vandaag de dag voor staan”, geeft Frissen aan. “Toenemende regeldruk en complexiteit, digitalisering, schaalvergroting en globalisering én – zeker niet in de laatste plaats – toenemende schaarste op de arbeidsmarkt, spelen op vele plekken.”

Deze lessen neemt Frissen nu meer naar Rieken & Oomen. Hij benadrukt hoe belangrijk het te midden van dergelijke opgaven is om de juiste leider te vinden en te binden. “Het leiderschap bepaalt in belangrijke mate op welke wijze en met welk succes organisaties deze uitdagingen tegemoet treden en in staat zijn om een duurzame bijdrage te leveren en behouden.”