Nederlandse M&A-markt op koers voor sterke opleving

31 augustus 2021 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De Nederlandse M&A-markt ligt op koers voor een sterk herstel, volgend op de daling van het afgelopen crisisjaar. Het aantal afgeronde fusies en overnames in het eerste halfjaar van 2021 ligt op ongeveer hetzelfde niveau als in 2018. Dat blijkt uit een analyse van Grant Thornton.

Volgens Wilfred van der Lee en Evert Everaarts, beiden partners in de M&A-praktijk van het accountants en advieskantoor, liggen drie factoren ten grondslag aan het herstel van de markt: “Toenemend vertrouwen in het herstel van de economie na de coronacrisis en de overvloed aan kapitaal bij investeerders in combinatie met de record lage rente drijven de stijgende M&A-activiteit”, aldus de overname-experts.

Ten opzichte van een jaar eerder steeg het aantal bedrijfsverkopen met ongeveer 18% naar 362 deals. Het aantal Europese transacties steeg met 22%. “Zowel in Nederland als in geheel Europa is het aantal fusies en overnames weer terug op het niveau van voor de coronacrisis”, schrijven de auteurs in hun halfjaarlijkse M&A-analyserapport.

Aantal Nederlandse M&A-transacties

Opvallend is de sterke comeback van private equity-firma’s en investeerders. “De dealflow wordt voor een aanzienlijk deel vertegenwoordigd door private equity exits. Investeerders wachten niet alleen de gevolgen van het coronavirus af maar zijn ook bezig met een inhaalslag van desinvesteringen.”

Kijkend naar bedrijfswaarderingen, toont de markt twee gezichten. In het middensegment (bedrijven met een ondernemingswaarde tot €100 miljoen) zijn waarderingen relatief stabiel gebleven. “Mkb-ondernemingen worden bij transacties in de eerste helft van 2021 op vergelijkbaar niveau gewaardeerd als in 2020”, schrijven de auteurs.

In het topsegment daarentegen, denk aan Nederlandse beursgenoteerde bedrijven, zitten de waarderingen flink in de lift. In de eerste helft van 2021 steeg de gemiddelde waardering met ruim 40%. Dit heeft deels te maken met het toenemende aantal deels in ‘in-demand’- en dus dure segmenten als IT, zorg en cloud, maar ook met het positieve marktsentiment onder corporate organisaties.

Waarderingsmultiples

“De meeste Nederlandse overnames vonden in de eerste helft van 2021 plaats in de IT-sector. Strategische partijen zijn, gesteund door achterliggende private equity-investeerders, op overnamepad. Investeerders gebruiken hun initiële acquisitie binnen de IT-sector om met add-on-overnames het portfoliobedrijf te laten groeien tot een toonaangevend platform”, legt Van der Lee uit.

“Door het coronavirus kreeg digitalisering in de zorg een flinke impuls”, voegt Everaarts toe. “Dit zien wij terug op de overnamemarkt, waar 6% van de transacties betrekking heeft op een bedrijf uit de gezondheidszorg. Voorbeelden zijn de overname van Ecare, dat software ontwikkelt voor de gezondheidszorg, door Visma en de participatie van Rabobank in het digitale zorgplatform ZorgDomein.”

Meer dan helft van het aantal deals heeft momenteel een internationaal karakter, waarbij vooral Amerikaanse, Britse en Duitse bedrijven en investeerders actief zijn.

Targetverdeling per sector bij Nederlandse overnames in eerste helft 2021 + Geografische kopersverdeling bij Nederlandse overnames in eerste helft 2021

De Grant Thornton-partners verwachten dat de dealmarkt zijn herstel de komende tijd zal voortzetten. “Het is de verwachting dat het ruime monetaire beleid in ieder geval de rest van het jaar in stand blijft, waardoor vreemd vermogen relatief goedkoop toegankelijk is. In combinatie met de recordhoeveelheid aan kapitaal om te besteden (‘dry powder’) bij private equity-investeerders, is het waarschijnlijk dat interesse in overnames hoog blijft.”

Ook het aantal exits zal volgens de twee op een hoog niveau blijven. “Strategische bedrijven voelen de noodzaak om bedrijfsonderdelen te desinvesteren om zich te kunnen richten op de kernactiviteiten van de business. En als de overnamemarkt weer opleeft, staan er meerdere portfoliobedrijven klaar om in de verkoop te gaan. Want tijdens de coronacrisis hebben veel investeerders de exit (verkoop van het portfoliobedrijf) uitgesteld.”

Keerzijde is echter wel dat dealmultiples de druk naar boven zullen blijven voelen. “Vooral in kansrijke sectoren, zoals digitalisering en de gezondheidszorg, zullen kopers een premium moeten betalen om tot de gewenste transactie te komen”, sluiten Van der Lee en Everaarts af.