IG&H-tool ontzorgt kredietinstellingen met regulatory reporting

27 juli 2021 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Voldoen aan regelgeving van de toezichthouder hoeft met de ‘product configurator’ van IG&H geen tijdrovend proces meer te zijn voor kredietinstellingen. Chris van Winden, director banking bij IG&H, legt uit waarom.

Regelgevers en toezichthouders stellen steeds meer eisen aan banken en hypotheekverstrekkers op het vlak van rapportages en data. Dit stelt bestuurders van een bank of hypotheekverstrekker voor een flinke uitdaging. “De wet- en regelgeving waaraan zij moeten voldoen blijft uitbreiden en het toezicht en de rapportagevereisten worden steeds strikter”, zegt Van Winden.

Hieraan blijven voldoen is voor de kredietinstellingen een reactief en tijdrovend proces, dat bij inconsistenties en onvolledigheden zelfs kan leiden tot een kostbare hersteloperatie. 

IG&H tool ontzorgt kredietinstellingen met regulatory reporting

Van Winden geeft een voorbeeld uit de praktijk: “Eén van onze klanten deed onlangs een aantal aanpassingen in een portal voor klanten. Doordat het overzicht in de keten ontbrak, werd uiteindelijk in de leningenadministratie een aantal zaken niet meer correct geregistreerd. Het kost een organisatie dan veel geld en tijd om de oorzaak van een dergelijke fout te achterhalen en te herstellen.” 

Omdat processen en rapportages ook steeds ingewikkelder worden, nemen de risico’s toe. “Projectteams, die soms tot op het laatste moment doorwerken om alle benodigde aanpassingen op tijd door te voeren of rapportages correct aan te leveren, moeten daarom andere prioriteiten opzijschuiven, zoals innovatie.” 

Vooraf compliancy aantonen

Organisaties hebben vaak in vele jaren een groot portfolio van producten en diensten opgebouwd. Door deze centraal te registreren kunnen organisaties wendbaarder en efficiënter opereren. Het team van IT-ontwikkelaars en sectorexperts van IG&H ontwikkelde daarvoor de afgelopen jaren speciaal voor de Nederlandse financiële sector de ‘product configurator’.

De configurator bevat alle producten, diensten, data en bijbehorende wet- en regelgeving van een bedrijf, inclusief outsourcing partners. Daardoor is het mogelijk om de impact van veranderingen in de volledige keten te achterhalen en de implementatie daarvan consistent uit te voeren. Zo kan op tijd gestuurd worden op aanpassingen en is het mogelijk om snel te reageren op nieuwe eisen van de toezichthouder.

Snel inventariseren

Organisaties die werken met de nieuwe tooling besparen onder andere op beheer- en compliancykosten. Bijvoorbeeld als aan de ECB gerapporteerd moet worden welke kredieten gedekt zijn door hypotheken op niet-zakelijk onroerend goed. De tooling geeft inzicht in de vraag welke kredieten onder dit verzoek vallen, op basis van welke gegevens kan worden bepaald of het onroerend goed bestemd is voor bewoning, of het krediet volledig is gedekt en hoe recent deze gegevens moeten zijn.

Ook wordt eenduidig bepaald wanneer er sprake is van een wanbetaling, vanaf welk bedrag, moment en in het geval er een betalingsregeling is getroffen.

Naast voor wet- en regelgeving kan de configurator ook worden ingezet om vooraf inzichtelijk te maken op welke plekken in de (IT-)keten een bepaalde aanpassing of uitbreiding van een product of dienst impact heeft. Zo kunnen verrassingen en onzekerheden worden voorkomen bij vernieuwende initiatieven. Tevens kan het systeem gebruikt worden voor interne rapportagedoeleinden. 

“Klanten zijn niet alleen geïnteresseerd in de kwantitatieve aspecten”, geeft Van Winden aan. “Ook kwalitatieve elementen, zoals de gemoedsrust van bestuurders, reputatie van de organisatie, in control en wendbaar zijn, worden gezien als heel waardevol. De waarde van deze zaken zijn lastig te kwantificeren, maar zeker niet minder belangrijk dan de kwantitatieve opbrengsten.”