Migraine kost samenleving circa €3 miljard per jaar

07 juni 2021 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

Migraine kost de Nederlandse samenleving jaarlijks zo’n €3 miljard. Dat blijkt uit een nieuwe analyse van SEO Economisch Onderzoek.

Voor hun studie onderzochten de experts van het bureau de omvang van het productieverlies dat wordt veroorzaakt door de aandoening. Zo verzuimen migrainepatiënten jaarlijks drie tot zes werkdagen door de gevolgen van hun ziekte. Daarnaast zijn ze vier tot tien dagen per jaar minder productief omdat ze last hebben van nijpende hoofdpijn, aldus SEO.

Bij elkaar opgeteld bedragen de jaarlijkse kosten van dit productieverlies tussen de €2,3 en de €4,2 miljard. De onderzoekers van SEO becijferden dit bedrag in opdracht van Hoofdpijnnet, de belangenvereniging voor mensen die kampen met chronische hoofdpijn.

Migraine kost samenleving circa €3 miljard per jaar

Hoofdpijndossier

Migraine is een ziekte die zich afspeelt binnen het neurovasculaire systeem. Dat is de gezamenlijke benaming voor de hersenen, het zenuwstelsel en het hart- en vaatstelsel. De bekendste symptomen van migraine zijn een kloppende, aanhoudende hoofdpijn, lichtschuwheid en een overgevoeligheid voor geluid.

In Europa heeft zo’n 15% van de bevolking last van migraineklachten, in Nederland gaat het om ongeveer 19%. Vrouwen lijden gemiddeld genomen veel vaker aan de ziekte dan mannen (22% versus 8%). Circa één op de tien migrainepatiënten heeft een chronische vorm van de aandoening, wat neerkomt op minimaal vijftien dagen met migraineaanvallen per maand.

Migraineaanvallen worden vaak behandeld met pijnstillers, zoals paracetamol, ibuprofen en triptanen. Daarnaast zonderen patiënten zich tijdens een aanval meestal af door in een donkere, stille ruimte in bed te gaan liggen. Vooral omdat die omstandigheden de pijn in ieder geval niet versterken.

Migraine kan ook preventief worden behandeld. Zo’n behandeling leidt tot minder ziektelast en minder productieverlies, aldus SEO. Toch werd zo’n preventieve behandeling in 2013 in ons land maar bij 13% van de migrainepatiënten ingezet. En elders in Europa is dat niet anders: maar een klein deel van de patiënten krijgt een preventieve behandeling.

En dat terwijl een onderzoek uit 2011 – gepubliceerd in het European Journal of Neurology – aantoont dat het totale jaarlijkse productieverlies van migraine voor alle 27 EU-lidstaten bij elkaar opgeteld neerkomt op ruim €103 miljard. “Om de productieverlieskosten van migraine te verlagen is het beperken van onderbehandeling van migrainepatiënten een zeer belangrijke optie”, stelt SEO.