Strategy Unit ondersteunt Brabant bij 10 jaar-strategie

22 april 2021 Consultancy.nl 2 min. leestijd

Noord-Brabant is steeds belangrijker voor de Nederlandse economie. Deze ontwikkeling wil de provincie graag doorzetten, waarbij naast welvaart ook duurzaamheid essentieel is. Vanuit deze doelstelling werd ‘Beleidskader economie 2030’ opgesteld: een economische visie met strategisch kader voor de komende tien jaar. Strategy Unit ondersteunde de provincie bij de totstandkoming van het plan.

Het afgelopen decennium lag de jaarlijkse economische groei in Noord-Brabant structureel een half procentpunt boven het nationaal gemiddelde. Dit ging gepaard met een flinke toename in werkgelegenheid: het aantal banen nam jaarlijks toe met 2,2%, drie keer hoger dan het nationaal gemiddelde van 0,7%.

Bij Brabant als economische motor wordt al snel gedacht aan Brainport Eindhoven en zijn bloeiende technologiesector – met multinationals als ASML en Philips –, maar ook andere regio’s spelen een belangrijke rol in de Brabantse economie, zoals Agrifood Capital, Midpoint en West-Brabant.

Strategy Unit ondersteunt Brabant bij 10 jaar-strategie

Uiteraard wil Noord-Brabant zijn sterke economische positie de komende jaren verder versterken. Daarbij spelen diverse aandachtspunten, waarmee rekening wordt gehouden in de opgestelde visie. In 2030 wil de provincie een duurzame, inclusieve en welvarende economie zijn, die ook in staat is om snel in te spelen op nieuwe ontwikkelingen.

In het concretiseren van de economische ambitie voor 2030 zijn drie leidende doelstellingen geformuleerd.

Deze houden verband met (1) de concurrentiepositie en productiviteit van bedrijven en beroepen, (2) het vermogen van ondernemingen, kennisinstellingen en clusters om kennis om te zetten in innovaties en voor de economie en maatschappij waardevolle producten en diensten, en (3) de opgave om ‘brede welvaart’ te creëren met een Brabantse economie waarvan iedereen voordelen kan hebben.

Strategy Unit – een bureau dat opdrachtgevers helpt bij het opstellen en uitvoeren van hun toekomststrategie – heeft bij de totstandkoming van Beleidskader economie 2030 zijn kennis en ervaring op het gebied van economische structuurversterking en ontwikkeling van innovatie-ecosystemen ingebracht.

“Onze dienstverlening betrof naast inhoudelijke advisering hierover ook procesmanagement door het samenstellen van en leidinggeven aan een intern visieteam”, aldus het Eindhovense bureau. “Er is veel geïnvesteerd in dialoog met relevante externe stakeholders en in inhoudelijke afstemming met verschillende beleidsvelden binnen de provinciale organisatie.”

Daarnaast zijn in samenwerking met SER-Brabant twee economenpanels opgezet voor specifieke inbreng vanuit de verschillende subregio’s.