PNO helpt digital agency Lizard Global met innovatiesubsidies

26 april 2021 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De afgelopen jaren heeft PNO Consultants Lizard Global geholpen bij het realiseren van groei. Het adviesbureau heeft de digital agency bijgestaan in verschillende innovatiesubsidietrajecten.

De wereld verandert in sneltreinvaart en nieuwe technologieën en digitalisering hebben de laatste jaren een vlucht genomen. Veel bedrijven zien zich genoodzaakt om op de digitale trein te springen en hun businessmodel evenals hun interne en externe bedrijfsprocessen door middel van digitale transformaties aan te passen aan het nieuwe normaal.

Binnen dit speelveld is ook Lizard Global actief, een full-service digital agency en softwareontwikkelaar met kantoren in Rotterdam en Kuala Lumpur. Het in 2012 opgerichte bedrijf telt een team van 35 experts op het gebied van onder meer digitale conceptontwikkeling, softwareontwikkeling, UI/UX design en CRM-Salesforce-integraties.

PNO helpt transformatiespecialist Lizard Global op subsidievlak

Subsidie-advieskantoor PNO Consultants heeft Lizard Global de afgelopen jaren geholpen bij het aanvragen van diverse innovatiesubsidies gericht op het mkb-segment.

WBSO

Om te beginnen ondersteunt PNO Consultants Lizard Global doorlopend bij het aanvragen van de WBSO-subsidie. WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) is een fiscale innovatieregeling vanuit de overheid, bedoeld om het bedrijfsleven te stimuleren tot productinnovaties. Het kabinet stelt jaarlijks in het Belastingplan het budget voor de WBSO vast.

Specifiek voor Lizard Global draait het om programmatuurprojecten zoals de Skoon Cloud. Dit is geavanceerde software die een efficiënte oplossing vormt voor de automatisering van logistiek en voor realtime batterijmonitoring en datatracking.

SLIM

Met de Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM-regeling) geeft het Kabinet blijk aan het belang van leren en ontwikkelen binnen het mkb. Mkb-bedrijven kunnen deze subsidie aanvragen om bijvoorbeeld een bedrijfsschool op te richten, loopbaanadviezen voor hun werknemers te krijgen, of de vaardigheden van hun medewerkers up-to-date te houden.

Met ondersteuning van PNO Consultants is het ‘talenttracker’-project van Lizard Global goedgekeurd voor de SLIM-subsidie. Dit project brengt het interne leer- en ontwikkelproces in kaart, en heeft een methode ontwikkeld die werknemers in staat stelt hun eigen talentontwikkeling te meten en zich verder te ontplooien.

MIT

De MIT-subsidie (Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren) is een subsidie die bestaat uit verschillende instrumenten die interessante kansen bieden voor bedrijven die werken aan technische innovaties.

Een MIT-haalbaarheidsproject is een project ten behoeve van een innovatie bestaande uit een haalbaarheidsstudie, al dan niet met experimentele ontwikkeling en/of industrieel onderzoek. Lizard Global wist met de hulp van PNO Consultants de MIT-subsidie te verkrijgen, die werd gefinancierd door de provincie Zuid-Holland.

Samen met TU Delft als kennispartner heeft Lizard Global een haalbaarheidsstudie gedaan naar de ontwikkeling van Tegus, een digitale oplossing voor het optimaliseren en beveiligen van informatie-uitwisseling tussen providers en klanten. Het draaide hierbij om een onderzoek naar de inzet van ‘smart contracts’ op basis van blockchaintechnologie.

CityLab010

De CityLab010-subsidie is een financiële steunregeling van de gemeente Rotterdam die ondernemers en organisaties ondersteunt in het bedenken van oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken in de gemeente. Rotterdamse startups maken vaak zelf direct gebruik van de CityLab010-subsidie voor hun innovatieve projecten.

Een voorbeeld van een project dat is opgestart met behulp van een CityLab010-subsidie is het project van SkyEcho, ook een klant van PNO. Dit is een mobiele applicatie voor precieze weersvoorspellingen in een high definition digitale omgeving. Aan deze applicatie heeft ook Lizard Global mee-ontwikkeld.