Bram Steijn als inkoopconsultant aan de slag bij AevesBenefit

06 januari 2021 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Na tien jaar als inkoper voor het AMC te hebben gewerkt, is Bram Steijn vorige maand teruggekeerd naar de adviesbranche. Bij AevesBenefit maakt Steijn onderdeel uit van het consultancyteam bestaande uit 30 professionals met een focus op inkooptransformaties, juridisch advies en projectmatig en Europees aanbesteden. Hij richt zich als senior consultant op de propositie projectmatig en Europees aanbesteden.

Het is alweer een kleine vijftien jaar geleden dat Bram Steijn de inkoopadvieswereld leerde kennen. In het voorjaar van 2006 trapte hij zijn carrière af bij Emeritor, waar hij anderhalf jaar werkte als junior consultant. Vervolgens maakte hij de overstap naar DPA, vanuit waar hij op interim-basis verschillende bedrijven ondersteunde op inkoopgebied.

Zo kwam hij in aanraking met het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam, dat hem in 2009 vroeg in vaste dienst te komen.

Bram Steijn, Inkoopconsultant, AevesBenefit

Daar heb ik tien jaar met veel plezier gewerkt”, blikt Steijn terug. “Als inkoper vervulde ik diverse rollen, waaronder die van accountmanager vanuit inkoop. Samen met de afdelingen OK en chirurgie stelde ik een inkoopjaarplan op. Vanuit inkoop faciliteerden wij de analyse en strategie. Daarnaast was ik voorzitter van de laboratoriuminkopers van alle universitaire ziekenhuizen en de afgevaardigde vanuit het AMC voor ons lidmaatschap met de Duitse inkoopcombinatie GD EKK.” 

Terug naar de adviesbranche

In de zomer van 2018 fuseerde het AMC met het andere Amsterdamse academische ziekenhuis, het VUmc. “Daardoor werden de rollen en processen binnen de inkoopafdeling anders ingedeeld en begon ik te denken over een nieuwe stap”, vertelt Steijn. “Tijdens de eerste ‘coronagolf’ heb ik goed de tijd genomen om te beslissen wat ik wilde.”

Daarbij dacht Steijn niet onmiddellijk aan een terugkeer naar de adviesbranche. “In eerste instantie was mijn gedachte dat ik na tien jaar AMC een vergelijkbare rol moest gaan zoeken. Uiteindelijk heb ik gesolliciteerd op een vaste aanstelling bij een bedrijf in Rotterdam via de Werving & Selectie-afdeling van AevesBenefit.” 

De recruiter van AevesBenefit zag echter al snel dat Steijn ook een waardevolle aanwinst zou kunnen zijn voor de eigen consultancyafdeling. “Hij stelde voor om in gesprek te gaan met collega’s van de afdeling Consultancy om deze optie te onderzoeken. Na dit gesprek was ik zo enthousiast dat ik de keuze heb gemaakt om consultant te worden en daar heb ik tot op heden geen seconde spijt van gehad.”

Als senior consultant richt hij zich sinds november op de publieke sector. “Door mijn aanbestedingservaring is dat een logische plek. Daarnaast krijg ik alle ruimte om ook (deel)projecten te doen aan de private kant, waardoor ik mij breder kan ontwikkelen.”

“AevesBenefit wil binnen inkoop de beste zijn en in mijn ogen zijn we dat ook.”

“Momenteel doe ik opdrachten voor het Rijk en DNB, waar mijn aanbestedingskennis goed van pas komt”, licht hij toe. “Daarnaast doe ik samen met een collega een opdracht voor de gemeente Breda. Ik denk dat je als inkoper in de basis alle inkoop goed kunt begeleiden en adviseren vanuit een procesrol.” 

De status quo uitdagen

Tegelijk neemt hij natuurlijk waardevolle ervaring rond medische inkoop mee vanuit zijn tijd bij het AMC.

“De belangrijkste les vanuit inkopen in de zorg is dat we altijd moeten blijven proberen om de status quo uit de dagen, innovaties uit de markt te halen en de markt te stimuleren om te innoveren. Dat geldt overigens niet alleen voor de zorg: ik heb geleerd dat de meeste professionals openstaan om nieuwe wegen te bewandelen, zolang je hiervoor de tijd neemt en je goed laat informeren over de mogelijkheden in de markt.”

“Toen we in het AMC bijvoorbeeld vanwege een aflopend contract de hechtdraden gingen aanbesteden, gaf een aantal specialisten aan dat dit zou kunnen leiden tot gevaarlijke situaties omdat een andere werkwijze werd vereist. Hier was de zittende leverancier ook van op de hoogte en deze deed zijn best om dit gevoel te versterken. Met als gevolg dat de specialisten aangaven het liefst bij de huidige leverancier te blijven.” 

Hier bewees de professionele inkoopfunctie echter zijn waarde: “Uiteindelijk hebben we, met behulp van onze voormalige voorzitter van de raad van bestuur, toch besloten om aan te besteden en te gaan voor maximale concurrentie bij de uitvraag. Dit heeft geleid tot de selectie van een nieuwe leverancier, een forse besparing en bovenal tevreden specialisten over de kwaliteit van de nieuwe producten en de positieve houding van de leverancier.”

De beste in inkoop

In zijn eerste weken bij AevesBenefit ervaarde Steijn direct hoe stijl de leercurve is. “Het niveau ligt heel hoog en dat vergt inspanning. Voor de HIS ben ik bezig met de aanbesteding Eurovignetten. Het hoge niveau is zichtbaar in het voorwerk van mijn collega’s bij deze aanbesteding; waar ze vooraf al aan hebben gedacht, hoe goed ze in de materie zaten en welke toegevoegde waarde zij hebben gecreëerd voor dit traject.”

“Het is nu aan mij om in korte tijd datzelfde niveau te behalen”, geeft hij aan. “Tijdens mijn opdracht voor de gemeente Breda leer ik veel van de denkwijze, de presentatie richting klant en manier van communiceren en plannen van mijn collega’s. AevesBenefit wil binnen inkoop de beste zijn en in mijn ogen zijn we dat ook. We hebben goede professionals en er is veel ondersteuning en collegialiteit. Je kunt met elke vraag terecht bij je collega’s, dat geeft als nieuwkomer een buitengewoon welkom gevoel.”