Zorgbureaus ZorgImpuls en Steunpunt KOEL fuseren

30 december 2020 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

ZorgImpuls en Steunpunt KOEL, twee bureaus die advies en ondersteuning leveren aan de eerstelijnszorg, fuseren per 1 januari 2021.

Met de fusie ontstaat één grote regionale ondersteuningsstructuur (ROS) die de Zuid-Hollandse eilanden, het Drechtstedengebied, Gorinchem en de regio Rotterdam met elkaar verbindt.

ROS’en (regionale ondersteuningsstructuren) zijn ooit in het leven geroepen om meer samenhang en multidisciplinaire samenwerking te realiseren binnen de eerstelijnszorg – zorg waar burgers zonder verwijzing naartoe kunnen gaan: de huisarts, tandarts, fysiotherapeut, maatschappelijk werker of wijkverpleegkundige.

In een speelveld dat steeds complexer wordt, denk aan hedendaagse thema’s als regionalisering en gegevensuitwisseling, zorgt de ROS als regionaal schakelpunt voor onafhankelijk en deskundig advies, ondersteuning en verbinding. Nederland telt momenteel meer dan 10 ROS’en door het land. 

Zorgbureaus ZorgImpuls en Steunpunt KOEL fuseren

“Door de kennis en competenties van twee kleine ROS’en in een historisch sterk verweven regio te bundelen, ontstaat een nog krachtigere ROS-organisatie, die het hoofd kan bieden aan de steeds complexere samenwerkingsvraagstukken binnen de eerste lijn en breder”, aldus Robert Waterreus, bestuurder bij ZorgImpuls en de nieuwe directeur van de fusieorganisatie. 

“Bovendien is er veel overlap tussen onze werkgebieden, waardoor je succesvolle projecten vloeiend kunt doortrekken”, voegt hij toe.

Adrie Evertse, bestuurder van Steunpunt KOEL, kan dat volmondig beamen: “Het was voor mij altijd al een soort droom om een echt geheel te maken van deze regio’s, waar onderling al zoveel overlap tussen bestond. Vanuit dat oogpunt is het eigenlijk raar dat we niet al veel eerder samen zijn gegaan.”

De komende maanden gaan de twee zorgbureaus een gezamenlijke merknaam met bijbehorend beeld ontwikkelen. Waterreus: “In de eerste fase van het fusieproces leek het nog heel wat om afscheid te nemen van de eigen merknaam en wat daar allemaal aan kleeft. Maar toen de formele hobbel naar de fusie eenmaal genomen was, viel dat direct weg. Een nieuwe organisatie, een nieuwe naam, we gaan er iets moois van maken!”