Zeven principes voor strategie-executie in de nieuwe context

16 december 2020 Consultancy.nl 6 min. leestijd
Meer nieuws over

In een whitepaper, gebaseerd op de inzichten van 100+ executives in heel Europa, schetsen de experts van adviesbureau The Next Organization en executive search-bureau Consultive hoe bedrijven strategieën kunnen implementeren om relevant te blijven in de snel veranderende wereld van vandaag. Een overzicht van de belangrijkste bevindingen. 

Het onderzoek heeft betrekking op Covid-19 en de daaruit voortvloeiende verstoringen; van consumentengedrag tot bedrijven en overheidsinstanties. Het is noodzakelijk dat organisaties fundamentele veranderingen doorvoeren om relevant te blijven. Hier zijn zeven principes om in gedachten te houden bij het implementeren van een strategie in de nieuwe context. 

1. Inhoudelijke scenarioplanning

Strategiebepaling is verre van gemakkelijk onder pandemische omstandigheden, zonder een flauw vermoeden van wat er om de hoek ligt te wachten. Een oplossing hiervoor is het modelleren op basis van scenario’s – het plannen van meerdere rampen of ‘scenario’s’ tegelijkertijd. Op deze manier kunnen bedrijven op elk gewenst moment het spoor volgen op basis van het scenario dat zich ontvouwt, of het nu gaat om de prestaties of de functionaliteit. 

Zeven principes voor strategie-executie in de nieuwe context

2. Co-creatie als rol van het kantoor

De functie van een kantoor is door de pandemie ter discussie komen staan. Veel bedrijven zien gedwongen digitaal werken als een verkapte zegen, omdat de productiviteit hoog blijft en de kosten dalen. Bedrijven krijgen hierdoor de mogelijkheid om niet alleen het gebruik van de kantoorruimte te optimaliseren, maar ook om dit te doen in samenwerking met de werknemers. Waar ligt nu de werkelijke behoefte met betrekking tot de kantoorruimte? De werkomgeving is immers van grote invloed op de cultuur en de productiviteit van de organisatie. 

3. Transparante communicatie & netwerken

Covid-19 heeft veel bedrijven gedwongen tot het nemen van drastische maatregelen – waaronder het schrappen van banen. Werknemers zijn kwetsbaar omdat hun baan op elk moment weg kan vallen, terwijl belanghebbenden en consumenten zich zorgen maken over waar het bedrijf naartoe gaat. Leidinggevenden hebben niet alle antwoorden, maar de beste strategie is om transparant te zijn over de informatie die beschikbaar is. 

“Kortom, transparantie en een eerlijke dialoog stimuleren veiligheid en loyaliteit. Dit geldt niet alleen voor de consument over de herkomst van de producten, maar ook voor het interne proces en de stand van zaken”, aldus de experts van The Next Organization en Consultive.

Ze stellen dat transparantie een scenario kan creëren waarin medewerkers, stakeholders, concurrenten en klanten allemaal samenwerken binnen een uitgebreid netwerk. Onvoorstelbare scenario’s creëren de meest onwaarschijnlijke samenwerkingen, en het idee hoe een bedrijf te redden valt kan overal vandaan komen binnen dit brede netwerk. Communicatie en netwerken zijn essentieel.

4. Wendbaarheid & innovatie

Een belangrijk punt is de omvang van de veranderingen die nodig zijn in het kader van de pandemie. De voorkeuren van de consument zijn veranderd, evenals hun eisen met betrekking tot waarde. Concurrenten vinden nieuwe manieren om aan deze behoeften te voldoen. Innovatie is noodzakelijk om de waardepropositie te veranderen en ervoor te zorgen dat de consument centraal blijft staan binnen het businessmodel. 

De andere drijfveer is de snelheid van de veranderingen sinds de pandemie. Het belangrijkste besef is dat de markt van de ene op de andere dag drastisch kan veranderen en dat bedrijven bereid moeten zijn om te reageren. Innovatie is sowieso belangrijk, maar vandaag de dag is vooral de snelheid waarmee dat gebeurt cruciaal. Bedrijven moeten daarom alles van kantoorgebruik tot kernfuncties herijken, met als prioriteit de wendbaarheid van de organisatie. 

5. Zinvol leiderschap

In tijden als deze moeten leiders diep graven en hun grootste krachten tonen. Hoewel efficiëntie en daadkracht essentieel zijn, vereist leiderschap tijdens een pandemie ook compassie en menselijkheid. Het vinden van dit evenwicht is even essentieel als uitdagend: “Wees een voorbeeld voor mensen, ze volgen niet wat je zegt, maar wat je doet.”

6. Multifunctionele inzetbaarheid

Omdat de teams tijdens de pandemie krimpen, moet iedereen een grotere last op zich nemen. Ja, medewerkers zijn ingehuurd om een specifieke functie te vervullen, maar tijdens een crisis zijn alle handjes nodig. In veel gevallen zullen leidinggevenden merken dat medewerkers over een breed scala aan competenties beschikken. Hierdoor kunnen deze medewerkers multifunctioneel worden ingezet om zo ook tijdens de crisis te blijven drijven. 

Indien medewerkers niet meer bruikbaar zijn in hun oorspronkelijke team kunnen ze worden ingezet in teams van een andere afdeling of een partnerorganisatie, waardoor een win-win-scenario ontstaat voor alle betrokkenen. Deze multifunctionaliteit helpt medewerkers ook om zich nog steeds te blijven ontwikkelen en hun vaardigheden te tonen.

7. Digitalisering

Als digitalisering al een realiteit was vóór de pandemie, dan is het nu een noodzaak. Alles, van samenwerkingskanalen tot klantcontact, is nu virtueel, en hoe beter de digitale infrastructuur, hoe beter het aanbod. Cloudtechnologie kan worden gebruikt om dingen te versnellen, terwijl kunstmatige intelligentie en automatisering kunnen worden gebruikt om bedrijfsfuncties te optimaliseren. 

Ook nu moet de kracht van data worden erkend, of het nu gaat om bedrijfsprestaties of klantgedrag. De meeste organisaties hebben grote datapools, die minieme details kunnen bieden over waar het bedrijf het moeilijk heeft. Het gebruik van deze kracht is cruciaal in de nieuwe situatie. Omdat bedrijven zich richten op deze data en hun digitale infrastructuur uitbreiden, is het ook belangrijk dat ze investeren in cybersecurity om ervoor te zorgen dat dit niet in de verkeerde handen valt. 

“Hoewel een organisatie datagestuurd kan zijn, blijven mensen essentieel. Zij moeten erin geloven en ermee werken. Zorg voor transparante communicatie en betrek ze bij het datagestuurde werkproces. Mensen zijn vaak de belangrijkste reden voor datalekken, dus investeer in het dataveiligheidsbewustzijn van uw medewerkers”, concluderen The Next Organization en Consultive.

Meer informatie? Bekijk via deze link de volledige whitepaper van The Next Organization en Consultive.