Naoual Ezzamouri over de datadiensten van Vanberkel Professionals

30 november 2020 Consultancy.nl 8 min. leestijd

Vanberkel Professionals lanceert morgen een nieuwe informatie- en videocampagne gericht op datagedreven werken binnen de publieke sector. Naoual Ezzamouri, lid van het Expertisecentrum Data bij Vanberkel Professionals, vertelt in aanloop naar de lancering over de expertise van het bureau in het snelgroeiende domein.

De publieke sector kampt met een overvloed aan data. Waar liggen volgens jullie de grootste kansen?

De grootste kansen liggen in het blijven investeren in kennis en vaardigheden betreffende data-analyse en data science door het fors investeren in datatrainingen, het intensiever gebruik van business intelligence-systemen en het in huis halen van data-experts in vaste formatie dan wel inhuur.

Maatschappelijke ontwikkelingen en bezuinigingen dwingen overheidsorganisaties om keuzes te maken en preciezer te sturen. Door het omzetten van data naar bruikbare informatie voor de verschillende beleidsterreinen kan de meeste winst worden behaald.

Data kan ons ondersteunen in het maken van beleidskeuzen op basis van rationele afwegingen en kennis van onze omgeving. Het gebruik van (gecombineerde) databronnen zorgt voor nieuw of beter inzicht in de maatschappelijke ontwikkelingen, opgaven, kansen en bedreigingen. Datagedreven werken verbetert besluitvorming door inzicht te geven in de effecten van beleid en uitvoering en biedt daarmee de mogelijkheid om effectief bij te kunnen sturen.

Naoual Ezzamouri - Vanberkel Professionals

Zo maakt data-analyse het mogelijk om heel specifiek behoeften in kaart te brengen en op basis daarvan maatwerkoplossingen te bieden. Een voorbeeld: doordat we inzicht hebben in de precieze en complete zorgbehoefte en zelfredzaamheid van buurten kunnen maatregelen worden gekozen die daar maximaal bij aansluiten. Data-analyse leidt tot meer inzicht en daarmee tot effectieve inzet van personeel en materieel.

Vanberkel Professionals richt zich vooral op finance, control, risk en governance. Wat zijn de focusgebieden van jullie datadiensten?

Wij helpen organisaties zoveel mogelijk waarde uit hun data te halen. Door onze jarenlange, ruime ervaring in de publieke sector en in finance begrijpen we maatschappelijke vraagstukken goed en daardoor kunnen we gericht data requirements ophalen, data-analyses doen, dashboards maken en advies uitbrengen.

Onze professionals faciliteren onze opdrachtgevers volledig bij hun rendement op datatraject met als doel de organisatie geheel te ontzorgen. Binnen Vanberkel Professionals hebben wij alle expertise in huis om een datatraject van a tot z te kunnen begeleiden. Zo hebben we bijvoorbeeld dataconsultants die de informatiebehoefte van managers kunnen achterhalen, clusteren én vertalen naar een dashboard. Dit op basis van relevante data.

Daarnaast werken er data-analisten in ons Expertisecentrum, die gedreven zijn op het gebied van business intelligence en ruime ervaring hebben met zowel BI tooling als Power BI. Tot slot hebben we ook data scientists in huis. Zij zijn statistisch goed onderlegd en kunnen programmeren in bekende programmeertalen als R, Python & Matlab. Zo kan een data scientist op basis van data uit het verleden een trendanalyse maken. Zo kunnen we bijvoorbeeld zien hoe de productie er de komende jaren gaat uitzien of hoe de kosten zich gaan ontwikkelen.

Het omarmen van datagedreven werken blijkt in de praktijk een lastige opgave. Welke aanpak hanteert Vanberkel Professionals hiervoor?

Veranderingen op het gebied van IT, data en stuurinformatie moeten op de juiste manier worden geïmplementeerd. De gebruikers moeten erin geloven en onderdeel zijn van de verandering. Zorgen voor draagvlak doen we door meteen, vanaf het állereerste moment, samen te zorgen voor een gedegen en gedragen ontwikkelplan om meer te halen uit de beschikbare data en systemen. We werken samen met de klant in een team en betrekken alle stakeholders.

“Door continu te doen, te meten en te leren zal je het snelst datagedreven kunnen gaan werken.”

Ook vinden wij het opleiden van beleidsmedewerkers belangrijk. Hoe kun je data toepassen in je beleid? Ook focussen we in onze trainingen daarnaast op data en gedrag. Daarom leveren wij bij Vanberkel Professionals niet alleen de technische expertise (zoals business intelligence, process mining en data analytics), maar ook consultants die verstand hebben van processen, cultuur en gedragsverandering.

In onze datatrajecten hanteren wij daarnaast de principes van waarderend onderzoek. In elke organisatie zijn er dingen die nu al goed werken. Die worden onderzocht, versterkt en er wordt op verder gebouwd. De focus ligt op het vergroten van krachten, leren van het verleden en (door)ontwikkelen op successen. We denken in termen van kansen en mogelijkheden, niet in termen van problemen die opgelost dienen te worden.

In onze datatrajecten stellen we altijd 3 vragen: Waar stuurde je op? Waar wil je op sturen? Waar zou je op moeten willen sturen?

Met elkaar praten betekent samen een gemeenschappelijk beeld van de werkelijkheid maken. We doen het samen, het is echt co-creatie. Het verbeelden van de toekomt leidt ons en geeft ons richting. Wanneer we in staat zijn om te redeneren vanuit een gecreëerd toekomstbeeld dan weten we welke patronen we nu moeten ontwikkelen om straks dáár te komen.

Wij geloven ook in het principe ‘grote ambities, kleine stappen’. Wanneer een stap succesvol is, maak het dan groter en herhaal net zo lang totdat het gewenste resultaat is behaald. Wanneer een fout gemaakt is, moet je ervan leren voor dat je de volgende stap maakt. Door continu te doen, te meten en te leren zal je het snelst datagedreven kunnen gaan werken.

“We denken in termen van kansen en mogelijkheden, niet in termen van problemen die opgelost dienen te worden.”

Besteed geen jaren aan het plannen of schrijven van visies, maar begin klein en zet vanuit daar continu stappen tot het gewenste resultaat is bereikt. Kortom: creëer voldoende draagvlak (in de hele organisatie), werk samen (betrek continu de business), zoek kennis en vaardigheden (doe een beroep op ervaring en samenwerkingspartners) en zorg voor enthousiasme bij medewerkers ten behoeve van gebruik van data en het slimmer, efficiënter en effectiever werken.

Heb je een aantal voorbeelden van dataprojecten waaraan Vanberkel Professionals heeft meegewerkt?

Binnen Vanberkel Professionals hebben we verschillende partijen in de publieke sector geholpen met data-opdrachten. We hebben diverse organisaties geholpen met betrekking tot het ophalen en clusteren van de managementbehoefte, het uitschrijven van een visie voor datagedreven werken, vendor selection, de implementatie van dashboarding (Power BI), trainingen, data-analyse, data science en ga zo maar door. Ook hebben we ervaring met het begeleiden van trajecten van robotic process automation.

We hebben ervaring bij verschillende gemeenten in de regio Haaglanden, Rijnmond, de Regio Noord-Holland en Zuidoost-Utrecht. Maar ook werken we voor zorginstelling Carinova en zijn we bekend bij de Rijksoverheid, zoals het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het ministerie van Economische zaken en Klimaat (EZK), de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), het agentschap DJI en de Algemene Rekenkamer (AR).

De overheid ligt onder een vergrootglas als het gaat om ethisch datagebruik. Hoe nemen jullie dit mee in opdrachten?

In onze data-trajecten focussen we op welke data relevant is voor de verschillende beleidsgebieden. Doordat we alleen focussen op data die relevant is en daardoor een sterke doelbinding heeft, voldoen we ook aan het beleid van de AVG. Tevens zorgen we ervoor dat we zo min mogelijk gebruikmaken van persoonsgegevens. Zo maken we in het sociaal domein alleen gebruik van clientnummers om analyses op het diepste niveau te verkrijgen, maar maken we geen gebruik van BSN-nummers.

Wanneer we bijvoorbeeld willen analyseren op het zorggebruik in bepaalde wijken analyseren we alleen op viercijferige postcodes in plaats van de zescijferige opbouw. We zoeken altijd naar manieren om zoveel mogelijk inzicht op basis van data te verkrijgen met zo min mogelijk privacygevoelige informatie. Daardoor gaan we op een ethische manier om met privacygevoelige data.